Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej

W NASZEJ PARAFII

W naszej parafii po raz pierwszy zachętę do wstępowania w szeregi Apostolatu wyraziła s. Katarzyna Antolak, którą gościliśmy 14 listopada 2021 r. Na jej wezwanie jeszcze tego samego dnia odpowiedziało kilkanaście osób.

Oficjalnego błogosławieństwa i rozesłania kapliczek dokonał Ks. Proboszcz Sławomir Sulej  19 grudnia 2021 r. Obecnie w parafii istnieje 25 Kręgów.  Moderatorem wspólnoty jest ks. Robert. Koordynatorką parafialną jest p. Agnieszka Basek.

JAK ZAŁOŻYĆ NOWY KRĄG?

 1. Osoba lub rodzina, która chciałaby przystąpić do kręgu modlitewnego Matki Bożej Pielgrzymującej powinna skontaktować się z moderatorem – ks. Robertem.
 2. Obraz powinien przynajmniej raz w miesiącu być u każdego członka kręgu lub rodziny.
 3. Przez kolejne miesiące Matka Boża, odwiedzając członków Kręgu, „spotyka się”  także z innymi ludźmi.
 4. Aby apostolat mógł się rozwijać i ubogacać nasze życie, potrzebna jest wymiana świadectw działania naszej Matki. Ona jest wielką Misjonarką! Dlatego wysyłamy do sekretariatu świadectwa, zdjęcia, i krótkie sprawozdania ze spotkań do sekretariatu. Idealnie, gdyby to było raz na kwartał. Warto też umieszczać piękniejsze świadectwa w gazetkach parafialnych. Najważniejsze informacje i świadectwa znajdziesz na stronie: www.szensztat.pl – inicjatywy.
 5. Istotnym zwyczajem Kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej stało się uczestniczenie raz w miesiącu we wspólnej Mszy św. W naszej Parafii będziemy starali się to czynić 18 dnia każdego m-ca o godz. 18.00 (w czasie zimowym 17.00). Jest to okazja do wzajemnej integracji, wspólnej modlitwy, polecenia Bogu przez ręce Matki Bożej rodzin należących do kręgu, środowisk w których żyją.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy do kręgu może przystąpić tylko rodzina?

-Nie, Matkę Bożą Pielgrzymującą może przyjmować także osoba samotna.

Czy przynależność do Kręgu trwa do końca życia? 

-Zachęcamy by tak było ale można także zrezygnować w dowolnym momencie.

„Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie dla niego godne miejsce w waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one małymi sanktuariami, w których ten cudowny obraz będzie promieniował łaskami i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny i świętymi członkowie rodziny…”
o. J. Kentenich, Z listu do Dzieła Rodzin, Santa Maria, Brazylia w 1948 r.

HISTORIA APOSTOLATU

Historia ma swój początek w życiu i działalności o. Josefa Kentenicha. Kapłan w dniu 18 października 1914 roku oddał się w opiekę Maryi zawierając tzw. Przymierze Miłości. Z perspektywy czasu to wydarzenie określono mianem – „kamienia milowego” do historii Szensztat. Mała kapliczka z wizerunkiem Maryi stała się odtąd sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Schönstatt. To był początek i fundament Dzieła Szensztackiego. Od 1919 r. Kentenich zajmował się już tylko wyłącznie szerzeniem idei ruchu i głoszeniem rekolekcji.

Na rzecz Apostolatu gorliwie pracował również m.in. Jan Pozzobon. Dnia 10 września 1950 roku siostra M. Teresinha Gobbo przekazała Janowi, jeden z obrazów Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z prośbą, by zanosił go do rodzin oraz odmawiał z nimi różaniec. Finalnie Pozzobon pielgrzymował z tym obrazem przez 35 lat, odwiedzając rodziny, szkoły, szpitale, więzienia oraz parafie. Droga, którą przebył pieszo z obrazem MTA wyniosła ponad 140.000 km.

Od roku 1959 rozpowszechniła się oryginalna forma peregrynacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej umieszczanego odtąd w małych kapliczkach o jednakowym kształcie, które w swej symbolicznej wymowie nawiązywały do sanktuarium szensztackiego. W ten sposób powstał w Ruchu Szensztackim prąd sanktuariów pielgrzymujących.

Ta forma peregrynacji objęła swoim zasięgiem wiele pojedynczych osób oraz całe rodziny, które utworzyły stałe kręgi systematycznie nawiedzane przez obraz Matki Bożej w sanktuarium pielgrzymującym.

SŁUGA BOŻY JAN POZZOBON

Jan Luis Pozzobon (1904-1985) Brazylijczyk, ojciec wielodzietnej rodziny, z zawodu kupiec. Stał się inicjatorem peregrynacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. Pozzobon był człowiekiem modlitwy, cechowała go miłość bliźniego, społeczne i apostolskie zaangażowanie, wierność swojej rodzinie i wierność o. Kentenichowi, założycielowi Ruchu Szensztackiego. Sam osobiście nazywał siebie małym uczniem o. Kentenicha. Wierzył, że Pan Bóg działa przez Maryję z Sanktuarium.

Miłość do Matki Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu przynaglała go, aby swoje siły, czas, trudności, wyrzeczenia, jak również całe swoje życie poświęcić dla Apostolatu Pielgrzymującej Matki.

Z czasem peregrynacja nabrała międzynarodowego charakteru. Jan Pozzobon swoim ideałem żył heroicznie. Zmarł 27 czerwca 1985 roku. Rankiem tego dnia, idąc do sanktuarium został potrącony przez samochód ciężarowy. Wkrótce potem nastąpiła śmierć. Tak wypełniły się słowa, które często powtarzał: „Gdy pewnego dnia znajdziecie mnie nieżywego na skraju drogi, wiedzcie, że umarłem z radością”. Do miejsca jego śmierci w Santa Maria pielgrzymuje wielu ludzi. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12, 24)”. Peregrynacja obrazu MTA w pielgrzymującym sanktuarium rozprzestrzenia się coraz bardziej po całym świecie. Wiele osób zwraca się do Jana Pozzobona w swoich intencjach i zostają wysłuchani. 12 grudnia 1995 roku otwarty został jego proces beatyfikacyjny.

CELE APOSTOLSKIE

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej, odpowiada na potrzeby czasu i skutecznie trafia w potrzeby współczesnego człowieka. Cele można wyrazić następująco:

 • Apostolat wprowadza ludzi w kontakt z Chrystusem i Matką Bożą. Maryja, nawiedzając poszczególne rodziny wychowuje jej członków do pełni życia chrześcijańskiego.
 • Duch, który ożywia peregrynację, zwłaszcza tych, którzy są za nią odpowiedzialni jest duchem przymierza miłości, ufnego, z pomocą Matki Bożej dążenia do świętości.
 • Peregrynacja jest konkretnym wkładem w ewangelizację współczesnego świata oraz w odnowę społeczeństwa.
 • Peregrynacja obrazu MTA łączy się z odmawianiem modlitwy różańcowej, która pomaga wzrastać w świat wiary oraz żyć w obecności Maryi i Jej Syna.
 • Matka Boża Trzykroć Przedziwna, nawiedzając w swym obrazie rodziny, pobudza ich do coraz głębszego życia sakramentalnego oraz do odkrycia wartości Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Peregrynacja obrazu MTA jest wkładem Ruchu Szensztackiego w urzeczywistnianie ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Jan Paweł II o Pielgrzymującej Matce Bożej Ojciec Święty, bł. Jan Paweł II, tak mówił o peregrynacji – nowym nawiedzeniu i strategicznym znaczeniu tej formy apostolatu:

„Wysiłki Szensztatu są w szczególny sposób skierowane do rodzin jako podstawowych komórek Kościoła i społeczeństwa. Idąc za radą waszego założyciela, udzielacie Krzyżowi i obrazowi Maryi szczególnego miejsca w waszych domach, tak, że stają się sanktuariami domowymi Kościoła (Familiaris consortio 55), gdzie Maryja działa jako Matka i Wychowawczyni. W ten więc sposób Maryja przychodzi ciągle do ludzi jako Pielgrzymująca Matka Boga, żeby mogli doświadczyć Jej matczynej pomocy i miłości. Nasz Kościół potrzebuje ożywienia wiary i apostolskiego działania. To zaangażowanie łączy wiele kościelnych wspólnot i ruchów duchowych, które Duch Boży wzbudził u progu trzeciego tysiąclecia. Są one odpowiedzią Opatrzności na wiele wyzwań naszych czasów”.

Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 9.09.2004 r.