„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

 

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w każdą I i III niedzielę miesiąca podczas  Mszy św. o godz. 10.30 oraz w II dzień Świąt.

Katechezy przygotowujące dla rodziców i chrzestnych odbywają się w kościele.

1 katecheza – 10 marca w kościele bezpośrednio po mszy o godz. 9.00

2 katecheza – 17 marca w kościele bezpośrednio po mszy o godz. 9.00

Jak się przygotować?

Pierwszym krokiem jest pobranie deklaracji zgłoszeniowej z kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy. Po wypełnieniu deklaracji, rodzice razem z rodzicami chrzestnymi przychodzą do kancelarii parafialnej by spisać akt chrztu. Robimy to w sobotę tydzień przed chrztem pomiędzy 10.00 a 12.00 (czyli np. przed niedzielą  5 lutego spisanie aktów będzie się odbywało w sobotę 28 stycznia). Do spisania aktu przynosimy: 

 • akt urodzenia dziecka (tylko do okazania);
 • zaświadczenia rodziców i rodziców chrzestnych o odbytych katechezach chrzcielnych w naszej lub innej parafii;
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli był on poza naszą parafią)
 • zaświadczenia moralności rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania;
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych o przyjętym bierzmowaniu (jeśli było poza naszą parafią.

Inne wskazania:

 • Zachęcamy do wysłuchania katechez chrzcielnych jeszcze przed urodzeniem dziecka, by móc jak najpoważniej potraktować sakrament chrztu swego dziecka i już wcześniej się do niego przygotować.
 • Prosimy także, by odpowiednio wcześniej wybrać rodziców chrzestnych dla swego dziecka i poinformować ich o tym. Pozwoli im to również wysłuchać rzeczonych katechez oraz uniknąć sytuacji w której nie będą mogli uzyskać zaświadczenia do pełnienia ww. funkcji z powodu braku odpowiedniego przygotowania.
 • Obowiązek uczestnictwa w katechezach (w naszej bądź innej parafii) spoczywa także na tych naszych parafianach, którzy chcą pełnić funkcję rodzica chrzestnego poza naszą wspólnotą parafialną.
 • Rodzice lub chrzestni o godz. 10.15 powinni być już obecni pod chórem w nawie głównej oczekując na rozpoczęcie liturgii.
 • Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Diecezjalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi. Nie mogą fotografować lub operować kamerą video osoby, które nie mają zezwolenia z Kurii Diecezjalnej.

Obowiązki rodziców dziecka

 • przygotowują się do chrztu dziecka,
 • publicznie proszą o chrzest,
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka,
 • wyrzekają się szatana i składają wyznanie wiary,
 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św., I Komunia św., bierzmowanie),
 • są świadkami wiary dla dziecka żyjąc nią na co dzień (modlitwa, Msza św., sakramenty),
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
 • obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
 • uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),

Obowiązki rodziców chrzestnych

 • przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
 • należą do Kościoła katolickiego
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
 • wyrzekają się szatana i wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka i towarzyszą w duchowym jego rozwoju
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
 • modlą się za chrześniaka
 • kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Rodzicami chrzestnymi
NIE MOGĄ zostać następujące osoby:

 1. Nieochrzczone.
 2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
 3. Które publicznie zaparły się wiary.
 4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
 5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
 6. Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego