Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu „A” (26 marca 2023)

 1. Akcja Katolicka rozprowadza baranki wielkanocne i świece tzw. paschaliki. Nabywając je włączamy się w pomoc potrzebującym organizowaną przez nasz diecezjalny „Caritas”. Możemy również po raz kolejny wesprzeć dotkniętych wojną na Ukrainie składając dary rzeczowe do koszów w kościele. Dziękujemy także za składane na ten cel ofiary pieniężne.
 2. Składamy „Bóg zapłać” za ofiary na kwiaty i dekorację wielkanocną złożone przez KŻR zel. Janiny Drosio ze Stoczka Łukowskiego– 170 zł, KŻR zel. Stanisławy Wilk ze Stoczka Łukowskiego – 200 zł, KŻR zel. Wiesławy Górki ze Starych Kobiałek – 200 zł, KŻR ze Starej Prawdy – 200 zł, KŻR z Turca – 200 zł, KŻR zel. Marianny Pycki – 200 zł, Krąg Maryjny Konstancji Dynek – 200 zł, Krąg Maryjny ze Starych Kobiałek – 100 zł, 2 rodziny z Wólki Różańskiej – 70 zł i wszystkie inne ofiary bezimienne. Dziękujemy także za ofiarę bezimienną na renowację tabernakulum – 500 zł.
 3. Neogotyckie tabernakulum z ołtarza głównego zostało kilka dni temu zabrane do renowacji. Prace przy konserwacji i pozłoceniu tego zabytku potrwają do początku czerwca, a koszty mają wynieść ok. 45 tys. zł.
 4. Wczoraj 25 marca nasz parafianin P. Marcin Soćko po odbyciu rocznego przygotowania otrzymał od Ks. Biskupa Siedleckiego upoważnienie i błogosławieństwo do pełnienia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej. W ten sposób dołączył do grona szafarzy, którzy ją pełnią w wielu parafiach naszej diecezji i w całym Kościele Katolickim. Prosimy, aby bez żadnych oporów korzystać z jego posługi udzielania komunii świętej wraz z kapłanami na mszach świętych. Będziemy chcieli, aby także kolejne osoby przygotować do tej funkcji w następnym roku.
 5. W środę 29 marca po mszy św. o g. 18.00 w sali odbędzie się spotkanie Zespołu Liturgicznego.
 6. Po dzisiejszej zmianie czasu msze święte w zwykłe dni będą odprawiane o g. 18.00, kancelaria czynna od 17.00 do 17.45. Prosimy również o podawanie intencji mszy świętych z miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. W sobotę 1 kwietnia o g. 9.00 zostanie odprawiona msza św. z racji I soboty miesiąca poprzedzona wystawieniem Najświętszego Sakramentu i modlitwą różańcową o g. 8.30
 8. Za tydzień 2 kwietnia przypada Niedziela Palmowa i początek Wielkiego Tygodnia. Na poszczególnych mszach świętych obrzęd poświęcenia palm. O g. 20.00 serdecznie zapraszamy na czuwanie dla uczczenia św. Jana Pawła II w 18 r. jego śmierci.
 9. W ostatnich dniach odeszła do wieczności: + Bożena Szerszeń (pogrzeb jutro 27 marca o g. 10.30).

Zapowiedzi

 1. Jakub Borawski i Paulina Natalia Brodzik, oboje zam. w par. tutejszej.
 2. Andrzej Szymański zam. w Otwocku i Iwona Chudek, zam. w par. tutejszej.
 3. Maciej Janczak, zam. w par. tutejszej i Zuzanna Elżbieta Prus zam. w Warszawie.
 4. Marcin Matejek, zam. w par. tutejszej i Aleksandra Końca, zam. w par. Grębków.
 5. Kacper Rogala, zam. w par. Zwola i Natalia Mularczyk, zam. w par. tutejszej.
 6. Mariusz Rybicki, zam. w par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie i Katarzyna Rosa, zam. w par. tutejszej.
 7. Piotr Szczęśniak i Katarzyna Szczęśniak, oboje zam. w par. tutejszej.

Intencje 27.03 – 2.04.2023

 Poniedziałek,  27 marca

7.00 †Barbarę Celej (greg.)
7.00 †Henryka (14 r.), Janinę, Sławomira, Bronisławę, Grzegorza, Mieczysława, Mariannę, Zygmunta z rodz. Gastołków, Woźnych, Traczyków
7.00 †Adama Okunia (41 r.), Genowefę, Edwarda, Jerzego  z rodz. Okuniów, Mariana Baska, Mariana Rosińskiego
7.00 †Jana Dadacza
18.00 †Jana Wójcika

 Wtorek,  28 marca   

7.00 †Barbarę Celej (greg.)
7.00 †Jana Piskorza (1 r.)
7.00 †Jana Wójcika
7.00 †Damiana Blicharskiego
7.00 †Annę, Izydora Kaczor, rodziców obu stron
18.00 †Tadeusza Piskorza (1 r.)

 Środa,  29 marca 

7.00 †Barbarę Celej (greg.)
7.00 †Jana Wójcika
7.00 †Adama Serzysko
7.00  
18.00 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 Czwartek,  30 marca   

7.00 †Barbarę Celej (greg.)
7.00 †Jana Wójcika
7.00 †Adama Serzysko
7.00 †Zofię Jaworską
18.00 †Mariannę i Edwarda Wołoszków

Piątek,  31 marca 

7.00 †Barbarę Celej (zakończenie greg.)
7.00 †Pawła Mochnacza
7.00 †Jana Wójcika
7.00 †Beatę, Józefę, Józefata, Jadwigę, Czesława, Stanisława, Halinę z rodz. Pastuszaków i Dadaczów, Zofię, Bolesława, Edmunda, Teresę, Jana z rodz. Pazurów i Gałązków, dziadków i rodziców chrzestnych obu stron
18.00 †ks. Prałata Józefa Huszaluka

 Sobota, 1 kwietnia 

 1. †Franciszka Łukasiewicza (rozpoczęcie greg.)
7.00 †Mariannę Gajowniczek (rozpoczęcie greg.)
7.00 †Zdzisława, rodziców obu stron, braci, bratowe, Roberta, Bronisławę, Mateusza, Emilię, Edmunda, Alfredę, Wiesława z rodz. Lutych, Piszczków, Piskorzów, Szczepaników i Wardaków
7.00 †Waldemara (12 r.), Bogumiłę (14 r.), Mieczysława (21 r.), zm. z rodz.  Markowiczów, Zadrożnych, dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 †Zdzisława, zm. rodziców obu stron, Bronisława, Mateusza, Edmunda, Emilię, Alfredę z rodz. Lutych, Piszczków, Piskorzów, Szczepaników i Wardaków
18.00 †Jana Piskorza

 Niedziela, 2 kwietnia

 1. Dz. – błag. w 45 r. ślubu Krystyny i Kazimierza z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków
 2. †Franciszka Łukasiewicza (rozpoczęcie greg.)
 3. †Wiesława Kiełczykowskiego (10 r.)
 4. †Stanisławę (14 r.), Jana, Zygmunta, Władysława z rodz. Bieńków
 5. †Józefa Piskorza
 7.30 †Mariannę Gajowniczek (greg.)
7.30 Dz. – błag. w 80 r. ur. Henryki z podziękowaniem za przeżyte lata i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
7.30 †Wiesławę Ostrowską (6 r.), Szczepana, Mariannę, Zofię, Henryka z rodz. Ostrowskich, Kopciów i Boguszów
poza †Reginę, Józefata, Kazimierza, Tadeusza z rodz. Misztów, Barbarę i Tadeusza Szczepaników
9.00 †Honoratę i Franciszka Kruków
9.00 †Bronisławę, Henryka, Jana, Janinę, Adama, zm. dziadków, zm. z rodz. Lutych
10.30 †Bogumiłę (32 r.), Franciszka, Barbarę, Romana, zm. dziadków obu stron, zm. z rodz. Szczepańczyków
10.30 †Stanisława (11 r.), Bogumiłę, zm. dziadków obu stron, zm. z rodz. Kaczorów, Miłoszów i Rosów
12.00 †Elżbietę Osiak (7 r.), Jana i Teresę Osiaków, Ewę Smolik, Władysława Stefaniaka, zm. z rodz. Osiaków, Smolików i Stefaniaków
16.00  

 Treść intencji podajemy na miesiąc przed zamówionym terminem.