Ogłoszenia Duszpasterskie

  V Niedziela Wielkanocna „C” (15 Maja 2022)

  1. „Bóg zapłać” wszystkim zaangażowanym w godną oprawę pogrzebu ks. Prałata Józefa Huszaluka: kapłanom pracującym i mieszkającym w parafii, p. Organistce, Chórowi i Zespołowi Liturgicznemu, p. Kościelnemu i Służbie Liturgicznej, Strażackiej Orkiestrze Dętej, Policji i Straży Pożarnej, pocztom sztandarowym, przedstawicielom władz, szkół, instytucji i wspólnot parafialnych, wszystkim prowadzącym modlitwę różańcową i uczestnikom mszy pogrzebowej. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy w intencji ks. Prałata złożyli ofiarę mszy świętej.
  2. Składamy „Bóg zapłać” rodzicom i dzieciom pierwszokomunijnym za ofiary złożone w Białym Tygodniu  na misje w wys. 2100 zł.
  3. W środę 18 maja na nabożeństwo majowe i Eucharystię zapraszamy członków Kręgów Maryjnych. Na spotkanie przynosimy kapliczki.
  4. W czwartek 19 maja po mszy wieczorowej odbędzie się próba dzieci przed rocznicą I Komunii Świętej. Dzieci w tygodniu na nabożeństwie majowym i mszach świętych przystępują do Sakramentu Pokuty.
  5. W tym tygodniu nabożeństwa poświęcenia pól odbędą się w miejscowościach: poniedziałek 16 maja o g. 16.00: Stary Jamielnik, Kolonia i Nowy Jamielnik, Nowe Kobiałki, wtorek 17 maja o g. 16.00: Kienkówka, Toczyska, Łosiniec,  środa 18 maja o g. 16.00: Stare Kobiałki, Stara Róża, Wólka Różańska, czwartek 19 maja o 16.00: Zgórznica.
  6. W sobotę 21 maja o g. 10.00 w kościele odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.
  7. W przyszłą niedzielę 22 maja o g. 9.00 odbędzie się msza święta z racji rocznicy I Komunii Świętej.
  8. Do wieczności odeszli: + Janina Kachniarz, + Daniel Piskorz, + Marianna Barej, + Alina Kruk, + Edward Chudek, + Jan Wójcik (pogrzeb jutro o g. 14.00).

Zapowiedzi

  – Sebastian Janusz Wesołowski, zam. w Piasecznie i Martyna Paulina Wesołowska, zam. w par. tutejszej.

  – Artur Gromada, zam. w par. tutejszej i Aleksandra Kisiel, zam. w par. Zofibór.

  – Patryk Dąbrowski, zam. w par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlcach i Sylwia Dąbrowska, zam. w par. tutejszej.

  – Kamil Tomasz Kwiatkowski, zam. w par. św. Jakuba Apostoła w Warszawie i Iwona Piskorz, zam. w par. tutejszej.

– Kacper Krzysztof Soćko, zam. w par. tutejszej i Ewelina Mularczyk, zam. w par. Skórzec.

– Michał Gastołek i Ewelina Soćko, oboje zam. w par. tutejszej.

– Mateusz Bogusz, zam. w par. tutejszej i Agnieszka Zborowska, zam. w par. NMP Matki Kościoła w Łukowie.

– Hubert Piotr Pawlak, zam. w par. tutejszej i Justyna Olszewska, zam. w par. Skórzec.

– Zbigniew Arkadiusz Król, zam. w par. NMP Matki Kościoła w Łukowie i Klaudia Budziak, zam. w par. tutejszej.

– Michał Szewczak, zam. w Siemiatyczach i Patrycja Drosio, zam. w par. tutejsze   j