Ogłoszenia Duszpasterskie

 20 Niedziela Zwykła „C” (14 sierpnia 2022)

 1. Jutro 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, będącą także dniem naszego parafialnego Odpustu. Po każdej mszy świętej odbędzie się poświęcenie ziół, zbóż i kwiatów. O g. 12.00 będzie celebrowana Suma Odpustowa zakończona procesją eucharystyczną wokół parafialnej świątyni. Sumie będzie przewodniczył i homilię wygłosi, Ks. Profesor Roman Krawczyk, były Rektor Wyższego Seminarium Duchownego. Zapraszamy dorosłych wiernych, młodzież i dzieci do uroczystej oprawy procesji.
 2. W czwartek 18 sierpnia będzie miało miejsce spotkanie Kręgów Maryjnych. O g. 17.30 zostanie odprawione nabożeństwo różańcowe, o g. 18.00 msza święta. W dalszym ciągu zapraszamy do tworzenia nowych kręgów w swoich społecznościach i miejscowościach.
 3. 27 sierpnia w Leśnej Podlaskiej odbędzie się Pielgrzymka Kół Żywego Różańca i wszystkich, którym droga jest modlitwa różańcowa. zapisy odbywają się w kancelarii parafialnej do dnia 22 sierpnia.
 4. „Bóg zapłać” wszystkim uczestnikom pielgrzymki duchowej na Jasną Górę za liczny udział we mszach i apelach pielgrzymkowych. Szczególne podziękowanie kierujemy do zespołu muzycznego i ks. Marka za piękną oprawę tych spotkań.
 5. W przyszłą niedzielę 21 sierpnia o g. 10.30 zostanie odprawiona msza święta z racji Święta Wojska Polskiego. Po mszy o g. 12.00 odbędzie się spotkanie Akcji Katolickiej.
 6. Po uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń rozpoczęliśmy rozbiórkę starego budynku gospodarczego, który od wielu lat znajdował się w bardzo złym stanie. Na terenie pozyskanym po rozebraniu budynku zostanie wybudowany parking dla samochodów.
 7. Do wieczności odeszli: + Tomasz Pazura, + Sławomir Goławski (pogrzeb w piątek 18 sierpnia o godz. 10.00).

Zapowiedzi:– Piotr Figat, zam. w par. tutejszej i  Katarzyna Rawska, zam. w par. Jakubów.

– Jakub Rombel, zam. w par. tutejszej i Paulina Jabłońska, zam. w par. Żelechów

– Artur Gruca, zam. w par. Wandów i Karolina Garwolińska, zam. w par. tutejszej.

– Krzysztof Pęszkal, zam. w par. tutejszej i Katarzyna Kulesz, zam. w par. Żeliszew.

– Dariusz Zwierz i Edyta Oszkiel, oboje zam. w par. tutejszej.

– Marcin Chudek i Karolina Mioduszewska, oboje zam. w par. tutejszej.

– Dariusz Bogusz i Karolina Flis, oboje zam. w par. tutejszej.

Intencje 15.08 – 21.08.2022 r.

Poniedziałek, 15 sierpnia  

 1. †Juliannę Gielo (greg.) pp. †Mariannę Barej (greg.) pp. †Irenę Kołodziejczyk (greg.)

p.p †Aleksandra (3 r.), Jarosława (7 r.), Katarzynę, Jana z r. Wardaków, Helenę, Stanisława, Zuzannę z rodz. Lewandowskich, Apolonię, Zygmunta z r. Chudków

p.p. Dz. – bł. w 10 r. ślubu i z racji ur. Doroty  i Łukasza z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej

p.p. †Władysława, Mariannę Kobojków, zmarłych dziadków Macieja Magdalenę , zmarłych kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące         p.p †Adelę Zarzycką zm. z rodz. Sektów i Rosów

7.30 †Bronisława Pazurę zm. z r. Pazurów i Szerszeniów
7.30 †Henrykę (9 r.), Józefa (14 r.), Kamilę, Janinę, Ryszarda z r. Flisów i Klusków
7.30 †Mirosława (2 r.), Teresę, Edytę, Mariannę, Leszka, Henryka, Jana z r. Muranowiczów, Krawczyków, Piskorzów, Kucińskich
9.00 †Jana Maciaszka (greg.)
9.00 †Mariannę, Jana, Mariannę, Bolesława, Kazimierę, Mariana, Tadeusza, Stefana, Dominika, zm. z rodz. Mizerackich i Lasotów
10.30 †Tomasza Soćko (15 r.)
10.30 †Waldemara Staniszewskiego, Mirosława (21 r.), zm. rodziców z r. Staniszewskich, Matyjasków, Kudlaków
10.30 †dziedziców majątku Zgórznica ich rodzin z Budzyńskich, Olkowiczów, Michałowskich, Żebrowskich, towarzyszy braci uczestników walk powstańczych za Marcelego, Adama, Aliny Neuckich, Stefana Sławińskiego, Janusza Newelskich
12.00 Za Parafian i Gości
16.00 Dz. – bł. w 22 r. ur. Weroniki z prośbą o dary Ducha Świętego, pokorę serca, opiekę Matki Bożej i św. Józefa

Wtorek, 16 sierpnia

 1. †Juliannę Gielo (greg.) pp. †Mariannę Barej (greg.) pp. †Irenę Kołodziejczyk (greg.)
7.00 †Stanisławę, Stefanię, Jana z r. Mikosów, Józefę i Aleksandra z r. Bąków, Jerzego Skolimowskiego
7.00 †Pawła Misztę
7.00 †Jana Maciaszka (greg.)
7.00 †Gabrielę Rosę
18.00 †Józefa Łubkowskiego

Środa, 17 sierpnia   

 1. †Juliannę Gielo (greg.) pp. †Mariannę Barej (greg.) pp. †Irenę Kołodziejczyk (greg.)
7.00 †Jana Maciaszka (greg.)
7.00 †Tomasza, Mariannę, Stefana, Ryszarda, Henryka, Bronisławę, zm. z rodz. Jończyków i Barejów
7.00 †Andrzeja Stosio (5 r.), Aleksandrę, Bolesława, Kazimierę, Władysława z rodz. Stosiów i Czechowskich
7.00 †Antoniego Osiaka (3 r.)
18.00 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czwartek, 18 sierpnia 

 1. †Juliannę Gielo (greg.) pp. †Mariannę Barej (greg.) pp. †Irenę Kołodziejczyk (greg.)
7.00 †Mariannę Osiak (5 r.), Teresę, Edwarda, dziadków obu stron, Stanisławę Soćko
7.00 †Jana Maciaszka (greg.)
7.00 †Martę Woźny
7.00 †Pawła Misztę
18.00 †Helenę, Adolfa, Weronikę, Konstantego, Kazimierza, Tadeusza, Henryka, Janusza, Jacka, Małgorzatę, Emila

Piątek,  19 sierpnia  

 1. †Juliannę Gielo (greg.) pp. †Mariannę Barej (greg.) pp. †Irenę Kołodziejczyk (greg.)
7.00 †Stefanię Lech (7 r.), Józefata, Jadwigę, Henryka, Zbigniewa, Kazimierę, Henryka z rodz. Lechów i Wojtasików
7.00 †Jana Maciaszka (greg.)
7.00 †Waldemara Wardaka (26 r.), Kingę Wołoszkę, Mariannę, Bronisława z rodz. Wardaków, Zygmunta Kobojka
7.00 †Pawła Misztę
18.00 †Mieczysława Redosa (20 r.), Helenę, Czesława, Henrykę, Krystynę, Mieczysława z rodz. Redosów, Bieńków, Mądrych i Błaszkiewiczów

 Sobota, 20 sierpnia   

 1. †Juliannę Gielo (greg.) pp. †Mariannę Barej (greg.) pp. †Irenę Kołodziejczyk (greg.)
7.00 †Juliana Bareja, rodziców obu stron, zm. z rodz. Barejów, Błażejaków, Sałasińskich
7.00 †Elżbietę i Kazimierza Lechów
7.00 †Jana Maciaszka (greg.)
7.00 †Aleksandra, Genowefę, Stanisława, Łucję, Franciszka, Honoratę z rodz. Drabińskich i Kruków
16.00 Ślub Magdalena i Jarosław
17.00 Ślub Ewelina i Damian
18.00 Ślub Karolina  i Przemysław

 Niedziela, 21 sierpnia   

 1. Dz. – błag. w 75 r. Joanny Kępy z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny
 2. †Juliannę Gielo (greg.)
 3. †Mariannę Barej (greg.)
 4. †Irenę Kołodziejczyk (greg.)
 5. †Józefa, Zofię, Stanisława, Ryszarda z rodz. Mielcarzów, Aleksandra, Leokadię, Antoninę z rodz. Ciołków
 6. †Stanisława (23 r.), Genowefę z rodz. Wołoszków, brata Edmunda, siostry zakonne: Katarzynę i Kornelię, Jana, dziadków, zm. z rodz. Wołoszków
 7. †Stanisława Sobanię
7.30 †Aleksandra, Genowefę, Stanisława, Łucję, Franciszka, Honoratę z rodz. Drabińskich i Kruków
7.30 †Bronisławę Kucińską (6 r.), Władysława, Kazimierza  z rodz. Kucińskich, Mariannę, Bronisława, Wiesława, Jana, Ewę z rodz. Olkowiczów, Mariannę Rosę
7.30 †Jana Maciaszka (greg.)
9.00 †Mariana Wysockiego (5 r.), Zofię i Michała Wysockich, dziadków obu stron
9.00 †Ekspedyta (18 r.), Łukasza Kuryłę, Stefanię, Aleksandra, Ryszarda, Adama, Genowefę, Henryka, z m. dziadków, zm. z rodz. Jończyków i Gryczków
10.30 †Henrykę Gac (3 r.)
10.30 †Helenę (14 r.), Jerzego, Mariana, zm. z rodz. Sekułów, Jadwigę i Mariana Kobojków, dziadków obu stron
12.00 †Władysława, Elżbietę, Stefanię, Jana, Annę, Stanisława, Wacława, Jerzego, Mariannę, Zygmunta, Władysława z rodz. Stefaniaków
Róża  
16.00 †Marka Bieńka

 

Treść intencji podajemy na miesiąc przed zamówionym terminem.