Młodzieżowe Kółko Różańcowe

Z dniem 4 marca 2012 swą działalność rozpoczęło Młodzieżowe Kółko Różańcowe w Stoczku Łukowskim. Pierwsze spotkanie odbyło się po mszy świętej o godzinie 10.20 w salce parafialnej obok Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Opiekun kółka, czyli ks. Krzysztof Chaciński, pobłogosławił różańce oraz kartki, na których umieszczone są tajemnice różańcowe. Na zebraniu poruszane były głównie sprawy organizacyjne. Zgłoszone zostały kandydatury na zelatora naszego kółka. Wybrano Pawła Flisa. Młodzieżowe kółko różańcowe składa się głównie z uczniów gimnazjum i liceum. Grupa liczy około 20 osób. Spotkania natomiast odbywać się będą w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy o godzinie 10.20. Jest to pierwsze kółko różańcowe w naszej okolicy składające się tylko z osób młodych. Padło także wiele propozycji do obrania patrona naszej grupy. Padały takie propozycje jak: św. Sebastian czy św. Stanisław Kostka. Z wyborem jednak postanowiliśmy wstrzymać się do następnego spotkania, które odbędzie się w drugi dzień świąt Wielkanocnych, a mianowicie 9 kwietnia.
Sebastian Łukasik

Koła Żywego Różańca

W naszej parafii Kół Żywego Różańca jest bardzo dużo. Właściwie każda wioska ma swoje Koło lub nawet kilka. Nikt nie jest w stanie określić początku ich istnienia. Długa historia parafii z pewnością związana jest i z historią Kół Różańcowych. Obecnie mamy 46 Żywych Róż Różańcowych. Na czele każdej Róży stoi zelator. Każda Róża obiera sobie patrona.

Członkowie Róż Różańcowych naśladują gorliwe cnoty Matki Bożej. Zamawiają Msze św., przystępują do sakramentów świętych. Jest to jakby uroczystość imieninowa w Żywym Różańcu.

W pierwszą niedziele każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 odbywa się adoracja Najświętszego sakramentu i zmianka różańcowa. Planowane jest także spotkanie przedstawicieli Kół z ks. Opiekunem.

W każdej wspólnocie Różańcowej powinna być Kronika Różańca, do której wpisane są poszczególne Koła i nazwiska członków. W Kronice umieszczamy ważne wydarzenia parafialne, święta, uroczystości.

Obowiązkiem każdego członka w Żywym Różańcu jest:

 1. Zapisanie imienia i nazwiska w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach podanych przez Opiekuna;
 2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach;
 4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Koła Różańcowego oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Wiara i modlitwa bez uczynków jest martwą wiarą, dlatego w dziesiątku różańca powinniśmy powierzać Bogu wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości, intencje osobiste, sprawy naszych bliźnich, a zwłaszcza tych, o których się najbardziej troszczymy. Mamy pamiętać o duszach w czyśćcu pokutujących, oczekujących naszej pomocy, wypraszać liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, włączać się we wszystkie wydarzenia życia naszej parafii.

Należeć do Kół Różańcowych to tyle samo co być otwartym na potrzeby drugiego człowieka, czerpiąc siły z miłości do naszej Matki i odpowiadać na jej miłość przykładem własnego życia pełnego miłości i poświęcenia dla drugich. To znaczy także dziękować naszej Matce za wszystkie Jej łaski i wynagradzać Jej za wszelkie zło, zniewagi i grzechy.

Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.

Modlitwa Różańcowa znana jest w Kościele od bardzo dawna i ma swoją głęboką tradycję. Jest to modlitwa Maryjna związana z rozmyślaniem Pisma Świętego na miarę możliwości każdego człowieka.

Różaniec to rozważanie razem z Maryją podstawowych tajemnic Ewangelii od Wcielenia Syna Bożego poprzez Odkupienie na Krzyżu i Zmartwychwstanie Chrystusa aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę nieba, w której uczestniczy Maryja przy boku swojego Syna.
Tradycja głosi, że wzór odmawiania różańca otrzymał od samej Maryi św. Dominik. On też rozpowszechnił tę modlitwę wśród wiernych. Modlitwę różańcową nazywamy „Biblią ubogich”, bo dzięki niej nawet ludzie nieumiejący czytać mogli poznać i zgłębić tajemnice Ewangelii. Różaniec prowadzi do autentycznego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem przy pomocy Jego Matki. Jest to modlitwa niezwykle skuteczna, zwycięża moce ciemności, dźwiga grzeszników, umacnia chorych, podnosi upadających na duchu, daje siłę w chwilach doświadczeń, broni od nieprzyjaciół.

Najświętsza Maryja Panna często ukazuje się z różańcem i oświadcza, że miła jest Jej ta modlitwa. W Lourdes, Fatimie, w La Salette czy Gietrzwałdzie prosi „Odmawiajcie różaniec”. W historii Różańca św. odznaczyły się szczególnie trzy wielkie postacie, którzy byli wielkimi misjonarzami nabożeństw do Różańca św., to: św. Dominik Guzman, Alan Rupe, św. Ludwik Maria Gruon de Montfort. Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreślali liczni Papieże. Wśród papieży naszych czasów, którzy wyróżnili się w promowaniu różańca był bł. Jan XXIII i przede wszystkim papież Paweł VI, który zgodnie z inspiracją Soboru Watykańskiego II podkreślił ewangeliczny charakter różańca i jego ukierunkowanie chrystologiczne.
„Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy, trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu” (Kard. S. Wyszyński).

Ojciec Św. Jan Paweł II mówi „Różaniec to przedziwna modlitwa, którą bardzo ukochałem od młodzieńczych lat. Modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk, dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Przedziwna modlitwa w swej prostocie i głębi zarazem. W Różańcu przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych, chwalebnych. Aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca stosowne było uzupełnienie, które pozwoliło objąć także tajemnice życia publicznego między chrztem w Jordanie a męką. Po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Chrystusa (radosne) rozważać pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). To uzupełnienie o nowe tajemnice ma sprawić, że będzie to modlitwa przeżywana w duchowości chrześcijańskiej jako rzeczywiste wprowadzenie w głębie Serca Jezusa Chrystusa – oceanu radości, światła, boleści i chwały. Z okazji zbliżającej się sto dwudziestej rocznicy ogłoszenia encykliki Leona XIII, Ojciec Św. pragnie, aby modlitwę różańcową proponowano w szczególny sposób przez cały rok, ukazywano jej wartość w różnych wspólnotach chrześcijańskich. „Ogłaszam okres od października 2002 roku do października 2003 Rokiem Różańca”. Słowa Ojca Św. „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. Proszę Was odmawiajcie Różaniec”.

Żywy Różaniec oznacza:

 1. Życie według Ewangelii, który jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską, Pozdrowienie Anielskie, oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia;
 2. Życie wiarą, nadzieją i miłością – znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia, oraz kochać Boga i dla Boga ludzi;
 3. Oznacza jakby „Elektrownię Duchową”, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego sprawiedliwości społecznej;
 4. Żywy Różaniec jest jak by niezdobytą „Twierdzą Obronną”, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem;
 5. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada 20 osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek różańca połączonego z rozważaniem.

Prezentujemy składy Kół Różańcowych Kobiet i Mężczyzn

1. Młodzieżowe Koło Różańcowe w Stoczku Łukowskim

1. Sebastian Łukasik – zelator
2. Weronika Grzybowska
3. Mateusz Piskorz
4. Patryk Kosut
5. Andżelika Doman
6. Emilia Rosa
7. Wiktor Barej
8. Paulina Karpińska
9. Monika Chudek
10. Aleksandra Osiak
11. Magda Kania
12. Gosia Kania
14. Kasia Barej
15. Paulina Pietrak
16. Milena Sałasińska
17. Radosław Sałasiński
18. Ada Gromada
19. Agnieszka Gotlib
20. Paweł Flis

2. KRK w Borkach

1. Misior Jolanta
2. Misior Wiesława
3. Czub Krystyna
4. Sabak Teresa
5. Marton Leokadia
6. Marton Irena
7. Marton Renata
8. Marton Krystyna
9. Trendak Teresa
10. Wardak Alfreda
11. Marton Bogumiła
12. Trendak Wanda
13. Trendak Teresa
14. Trendak Leokadia
15. Marton Genowefa
16. Rybitwa Janina

3. KRK w Celeju

1. Jaśkiewicz Bernadeta – zelator
2. Jaśkiewicz Janina
3. Jaśkiewicz Regina
4. Budner Henryka
5. Chudek Bożena
6. Budner Henryka
7. Buczek Stanisława
8. Jaśkiewicz Stanisława
9. Chruslińska Zuzanna
10. Wojtasik Joanna
11. Chruślińska Zofia
12. Bielecka Kazimiera
13. Jaśkiewicz Marianna

4. KRK z Guzówki I

1. Król Zuzanna – zelator
2. Ciołek Agnieszka
3. Ciołek Genowefa
4. Ciołek Zenobia
5. Ciołek Renata
6. Miłosz Monika
7. Miłosz Zdzisława
8. Kruk Teresa
9. Orzełowska Genowefa
10. Orzełowska Zofia
11. Orzełowska Marianna
12. Kaczor Zofia
13. Kaczor Zenobia
14. Budner Władysława

5. KRK z Guzówki II

1. Król Zuzanna – zelator
2. Kruk Irena
3. Brodowska Zofia
4. Brodowska Joanna
5. Drabarz Józefa
6. Król Bożena
7. Król Marianna
8. Woźna Teresa
9. Wojtasik Zofia
10. Celej Wioleta
11. Wojtasik Jadwiga
12. Szczęśniak Krystyna
13. Brodzik Bożena
14. Wojtasik Zofia
15. Jaśkiewicz Teresa

6. KRK z Jamielnego

1. Miszta Halina- zelator
2. Serzysko Bogumiła
3. Wysocka Halina
4. Pasik Zofia
5. Barej Stanisława
6. Barej Irena
7. Czajka Wanda
8. Sałasińska Halina
9. Miszta sabina
10. Noga Urszula
11. Szczepanik Elżbieta
12. Kudlak Maria

7. KRK w Jamielniku Nowym

1. Bartoszewska Ewa – zelator
2. Kępka Kazimiera
3. Kępka Aleksandra
4. Kempka Zofia
5. Brodzik Irena
6. Kozieł Marianna
7. Brodzik Anna
8. Ożarek Marianna
9. Lech Marianna
10. Strzelec Genowefa
11. Łuksiewicz Zdzisława
12. Wiśniewska Bogumiła
13. Rosa Henryka
14. Rosa Genowefa
15. Kaczor Halina
16. Lech Agnieszka
17. Brodzik Agnieszka
18. Kłos Teresa
19. Błaszkiewicz Wiesława
20. Wołoszka Genowefa

8. KRK w Jamielniku Starym I

1. Barej Regina – zelator
2. Dadacz Barbara
3. Kobojek Otylia
4. Guzek Wanda
5. Dadacz Genowefa
6. Wardak Barbara
7. Kobojek Regina
8. Walecka Janina
9. Kobojek Stanisława
10. Kobojek Kazimiera
11. Wołoszka Teresa
12. Bieniek Gabriela
13. Wołoszka Marianna
14. Bogusz Zofia
15. Goławska Teresa
16. Dadacz Zofia
17. Bieniek Marianna
18. Bieniek Barbara
19. Bieniek Kazimiera
20. Kłos Janina

9. KRK w Jamielniku Starym II

1. Kobojek Regina – zelator
2. Kobojek Cecylia
3. Chmielewska Teodora
4. Dziurdiak Maria
5. Wołoszka Zuzanna
6. Wołoszka Alina
7. Osak Wiesława
8. Jedlak Halina
9. Jedlak Emilia
10. Cudnik Stefania
11. Szostek Helena
12. Szostek Gabriela
13. Piskorek Władysława

10. KRK z Januszówki

1. Chudek Małgorzata – zelator
2. Pazura Józefa
3. Pazura Zofia
4. Pazura Janina
5. Twardziak Krystyna
6. Pazura Anna
7. Plak Bronisława
8. Szerszeń Jadwiga
9. Chudek Maria
10. Chudek Danuta
11. Chudek Anna
12. Piskorz Monika
13. Pazura Halina
14. Pazura Edyta
15. Kocielnik Genowefa
16. Czarnecka Małgorzata
17. Skwarek Ewa
18. Pazura Zofia
19. Chudek Genowefa
20. Chudek Barbara

11. KRK w Kienkówce I

1. Gaładyk Irena – zelator
2. Witek Krystyna
3. Serzyska Janina
4. Bieńko Stanisława
5. Szymańska Teresa
6. Gac Stefania
7. Wisińska Zofia
8. Leszko Irena
9. Gaładyk Alina
10. Reda Stefania
11. Reda Grażyna
12. Trendak Halina
13. Kajka Marianna

12. KRK z Kienkówki II

1. Misior Cecylia – zelator
2. Misior Wanda
3. Misior Irena
4. Pasik Krystyna
5. Osiak Elżbieta
6. Kopacz Beata
7. Szymańska Alfreda
8. Gasek Cecylia
9. Gac Marianna
10. Gac Bogumiła
11. Bieńko Grażyna
12. Szaniawska Krystyna
13. Stosio Teresa

13. KRK w Kienkówce III

1. Gac Kazimiera
2. Figat Elżbieta
3. Gac Alina
4. Gac Helena
5. Kajka Halina
6. Malitka Teresa
7. Rosa Wanda
8. Szerszeń Bogumiła
9. Szerszeń Mariola
10. Szerszeń Stanisława
11. Świeczak Teresa
12. Zbojna Genowefa

14. KRK w Kisielsku I

1. Drabarczyk Marianna – zelator
2. Brodowska Zdzisława
3. Jończyk Janina
4. Rosa Barbara
5. Salwa Grażyna
6. Trendak Cecylia
7. Trendak Iwona
8. Drabarczyk Marianna
9. Świeczak Teresa
10. Rybka Teresa
11. Adamiak Filomena
12. Barej Zofia
13. Barej Modesta
14. Brodowska Wiesława
15. Kajka Marianna
16. Kajka Emiljan

15. KRK w Kisielsku II

1. Kajka Joanna – zelator
2. Osiak Katarzyna
3. Basek Cecylia
4. Pazura Anna
5. Uścińska Wiesława
6. Basek Genowefa
7. Bogusz Barbara
8. Barej Lucyna
9. Osiak Zuzanna
10. Osiak Teresa
11. Osiak Elżbieta
12. Ługowska Janina
13. Kajka Regina
14. Kajka Janina
15. Pazura Hanna
16. Barej Maria

16. KRK w Kisielsku III

1. Stefaniak Teresa – zelator
2. Świeczak Agnieszka
3. Domańska Genowefa
4. Domańska Henryka
5. Piskorz Marianna
6. Celej Krystyna
7. Domańska Wanda
8. Osińska Genowefa
9. Domańska Wiesława
10. Kowalska Barbara
11. Pastuszak Alina
12. Chudek Elżbieta
13. Dynek Zofia
14. Ożarek Bożena
15. Osiak Barbara

17. KRK w Łosieńcu I

1. Rosa Alina – zelator
2. Kucińska Bronisława
3. Olkowicz Irena
4. Słasińska Krystyna
5. Kucińska Marianna
6. Piskorz Małgorzata
7. Piskorz Genowefa
8. Kucińska Stanisława
9. Gajowniczek Bogumiła
10. Basek Marianna
11. Basek Zdzisława
12. Skwarek Janina

18. KRK w Łosieńcu II

1. Romanowska Bogumiła – zelator
2. Krawczyk Genowefa
3. Piskorz Henryka
4. Gajowniczek Marianna
5. Krawczyk Jadwiga
6. Romanowska Renata
7. Skwarek Teresa
8. Luty Teresa
9. Mućko Marianna
10. Krawczyk Kamila
11. Gajowniczek Janina
12. Skorupa Aniela
13. Skorupa Marianna
14. Luty Aniela
15. Plak Leokadia

19. KRK w Mizarach I

1. Rosa Monika
2. Olczak Maria
3. Pazura Zofia
4. Pazura Genowefa
5. Paudyna Zofia
6. Boczek Hanna
7. Penszkal Marianna
8. Kruk Alina
9. Baka Krystyna
10. Bogusz Bronisława
11. Bogusz Wanda
12. Osiak Honorata
13. Osiak Henryka
14. Kajka Halina
15. Rosa Halina

20. KRK w Mizarach II

1. Osiak Bożena
2. Baka Adela – zelator
3. Sulej Sabina
4. Rosa Bogumiła
5. Rosa Henryka
6. Traczyk Teresa
7. Traczyk Marianna
8. Drosio Teresa
9. Salomonik Barbara
10. Włodarczyk Bogumiła
11. Barej Halina
12. Barej Stefania
13. Barej Zofia
14. Chudek Wanda
15. Basek Maria

21. KRK w Mizarach III

1. Góral Julianna – zelator
2. Pazura Krystyna
3. Pazura Marianna
4. Kalińska Alicja
5. Osiak Bogumiła
6. Bogusz Stanisława
7. Wardak Wanda
8. Figat Marianna
9. Osiak Bogumiła
10. Góral Alina
11. Pazura Anna
12. Rosa Bogumiła
13. Mularczyk Aniela
14. Wołoszka Janina
15. Hromińska Regina
16. Rosa Adela
17. Drosio Regina
18. Olczak Janina
19. Pieniak Marianna
20. Basek Leokadia

22. KRK w Mizarach IV

1. Rosa Genowefa – zelator
2. Chudek Zuzanna
3. Świeczak Marianna
4. Bogusz Jadwiga
5. Basek Bogumiła
6. Basek Bożena
7. Olczak Danuta
8. Rosa Hanna
9. Bogusz Stanisława
10. Penszkal Janina
11. Bogusz Zofia
12. Markowicz Barbara

23. KRK w Nowych Kobiałkach

1. Pracz Marianna – zelator
2. Zalewska Irena
3. Brodowska Genowefa
4. Piszczek kazimiera
5. Zielińska Zofia
6. Piwowarek Stanisława
7. Sidor Gabriela
8. Miszta Genowefa
9. Pietryka Henryka
10. Barej Zofia
11. Pracz Irena
12. Soćko Henryka

24. KRK w Prawdzie Nowej

1. Trendak Bogumiła – zelator
2. Malinowska Leokadia
3. Jonczyk Genowefa
4. Świątek Apolonia
5. Mączka Krystyna
6. Kajka Cecylia
7. Kajka Zuzanna
8. Świątek Sławomira
9. Chudek Cecylia
10. Suchecka Barbara
11. Olczak Feliksa
12. Figat Janina
13. Trendak Bogumiła
14. Trendak Zbigniew

25. KRK w Rosach

1. Krawczyk Wiesława – zelator
2. Pawlak Teresa
3. Wołoszka Marianna
4. Plak Celina
5. Rosa Anna
6. Rosa Marianna
7. Rosa Barbara Zofia
8. Jęksa Wanda
9. Pałdyna Stanisława
10. Rosa Krystyna
11. Rosa Janina
12. Kazimierska Henryka
13. Rosa Barbara
14. Rosa Janina
15. Szczygieł Danuta

26. KRK z Róży Podgórnej

1. Rosa Henryka – zelator
2. Brodzik Krystyna
3. Szoch Marianna
4. Rosa Marianna
5. Piskorz Janina
6. Piskorz Cecylia
7. Piskorz Janina
8. Oszkile Danuta
9. Sekta Zofia
10. Budziak Bożena
11. Ubkowska Wanda
12. Plak Anna
13. Jęksa Jadwiga
14. Celej Henryka
15. Ubkowska Genowefa
16. Markowicz Stanisława
17. Urbanek Wanda
18. Zbojna Jadwiga

27. KRK w Rudzie

1. Woźna Marta – zelator
2. Pazura Henryka
3. Rosa Gabriela
4. Rosa Marianna
5. Mrozowska Barbara
6. Woźny Danuta
7. Rąbel Krystyna
8. Stosio Mirosława
9. Kusio Aniela
10. Kusio Elżbieta
11. Rosa Stanisława
12. Sidor Bogumiła
13. Rosa Zofia
14. Rosa Marianna
15. Stosio Aniela
16. Dziak Kamila
17. Pietrzak Małgorzata
18. Lech Stefania
19. Woźny Hanna
20. Lasota Zofia

28. KRK w Soćkach I

1. Plak Janina – zelator
2. Rosa Kazimiera
3. Lasota Krystyna
4. Rosa Honorata
5. Skóra Krystyna
6. Lasota Małgorzata
7. Skóra Stanisława
8. Drabińska Regina
9. Barej Sabina
10. Stosio Anna
11. Alaba Regina
12. Bieniek Genowefa
13. Drabińska Jadwiga
14. Jajszczak Stefania

29. KRK w Soćkach II

1. Jajszczak Barbara – zelator
2. Soćko Gabriela
3. Soćko Krystyna
4. Rosa helena
5. Bieniek Marianna
6. Gielo Julia
7. Stosio Marzena
8. Stosio Bogumiła
9. Reda Ewa
10. Kublik Halina
11. Węnzel Marianna

30. KRK w Starej Prawdzie

1. Czuba Barbara – zelator
2. Barej Barbara
3. Barej Wanda
4. Czub Janina
5. Czub Bogumiła
6. Kudlak Maria
7. Kajka Elżbieta
8. Malaca Barbara
9. Nymka Henryka
10. Traczyk Krystyna
11. Wisińska Maria
12. Wisińska Teresa
13. Szczepanik Barbara
14. Tobiasz Danuta
15. Orzełowska Ewa
16. Mioduszewska Henryka
17. Kazimierska Halina
18. Pasik Teresa
19. Marton Natalia
20. Rosa Genowefa

31. KRK w Starych Kobiałkach I

1. Drosio Janina – zelator
2. Bogusz Zuzanna
3. Bąk Barbara
4. Dadacz Wacława
5. Ptaszyńska Helena
6. Wożniak Krystyna
7. Jączyk Iwona
8. Jączyk Marianna
9. Dadas Maria
10. Konieczna Krystyna
11. Śnieżek Teodora
12. Rosa Krystyna
13. Bieniek Ewa
14. Bieniek Małgorzata
15. Drosio Hanna
16. Bieniek Danuta
17. Bieniek Gabriela
18. Gromada Zofia
19. Bogusz Maria
20. Lasota Bogumiła

32. KRK w Starych Kobiałkach II

1. Bogusz Monika – zelator
2. Górka Wiesława
3. Bogusz Grażyna
4. Bogusz Małgorzta
5. Serzyska Wiesława
6. Soćko Halina
7. Bieniek Bogumiła
8. Rosa Jadwiga
9. Dadacz Bogumiła
10. Dadacz Janina
11. Żurawska Bożena
12. Stosio Irena
13. Zadrożna Hanna
14. Drosio Irena
15. Drosio Wioletta
16. Drosio Bogumiła
17. Bieniek Marianna
18. Stosio Krystyna
19. Olkowicz Jadwiga
20. Bogusz Krystyna

33. KRK w Starych Kobiałkach III

1. Brodowska Janian – zelator
2. Kosińska Henryka
3. Lasota Bożena
4. Mikusek Kazimiera
5. Kosińska Kazimiera
6. Brodowska Teodora
7. Czerniawska Elżbieta
8. Urbanek Krystyna
9. Wojewódzka Stanisława
10. Gręziak Halina
11. Brodowska Elżbieta
12. Konieczna Bożena
13. Gajowniczek Anna
14. Bogusz Apolonia
15. Kudlak Danuta

34. KRK w Stoczku Łukowskim I

1. Sapierzyńska Jadwiga
2. Pycka Maria
3. Luty Henryka
4. Kozaczuk Barbara
5. Gurzyńska Hanna
6. Mućka Lucyna
7. Charlińska Krystyna
8. Pokorska Barbara
9. Jaśkiewicz Maria
10. Drosio Bożena
11. Izdebska Janina
12. Pięta Henryka
13. Skwarek Jolanta
14. Szczęśniak Irena
15. Okuń Halina
16. Staniak Jadwiga
17. Ochnik Genowefa
18. Rosa Genowefa
19. Piotrowska Teresa
20. Bąk Kazimiera

35. KRK w Stoczku Łukowskim II

1. Wilk Stanisława – zelator
2. Bieniek Maria
3. Miszta Alina
4. Kot Wiesława
5. Domańska Stanisława
6. Jastrzębska Celina
7. Maciaszek Jadwiga
8. Skwarek Stanisława
9. Wróbel Krystyna
10. Lacek Janina
11. Kaczmarek Maria
12. Chudek Drosio Janina
13. Luty Krystyna
14. Piszczek Genowefa
15. Mielcarz Krystyna
16. Błaszkiewicz Małgorzata
17. Polak Jadwiga
18. Sabak Teresa
19. Konstanciuk Wanda

36. KRK w Toczyskach I

1. Plak Seweryna – zelator
2. Świątek Bożena
3. Seges Danuta
4. Kaczor Elżbieta
5. Rosa Leokadia
6. Stosio Lucyna
7. Połeć Maria
8. Kaczor Zofia
9. Celej Janina
10. Stosio Maria
11. Lech Elżbieta
12. Kucińska Rozalia
13. Celej Agnieszka
14. Masny Maria

37. KRK w Toczyskach II

1. Kruk Honorata – zelator
2. Bartosiak Emilia
3. Bartosiak Halina
4. Luty Leokadia
5. Pałdyna Alfreda
6. Kruk Monika
7. Rosa Agnieszka
8. Rosa Janina
9. Soćko Jadwiga
10. Misior Regina
11. Soćko Zenona
12. Kruk Janina
13. Piskorz Teresa
14. Rosa Joanna

38. KRK w Turcu

1. Sudowska Justyna
2. Mielcarz Irena
3. Rosa Agnieszka
4. Jonczyk Dorota
5. Stefaniak Teresa
6. Rosa Janina
7. Luty Barbara
8. Kruk Janina
9. Sudowska Jadwiga
10. Łukomska Elżbieta
11. Ciołek Mirosława
12. Kempka Bogumiła
13. Jonczyk Bożena
14. Kępa Zofia

15. Sudowska Halina

16.Bieniek Bogumiła

17. Kępa Joanna

18. Stefaniak Stanisława

19. Piszcz Jadwiga

20. Kosut Janina

39. KRK w Woli Kisielskiej

1. Gaładyk Leokadia – zelator
2. Chudek Janina
3. Sobiech Małgorzata
4. Trendak Krystyna
5. Barej Marianna
6. Świętochowska Celina
7. Słomka Halina
8. Trendak Bożena
9. Słomka Hanna
10. Słomka Gabriela
11. Słomka Jadwiga
12. Kot Halina
13. Gaładyk Leokadia
14. Ciołek Leokadia
15. Olkowicz Leokadia
16. Mularczyk Henryka

40. KRK w Wólce Poznańskiej

1. Błażejak Alina – zelator
2. Okuń Lucyna
3. Okuń Joanna
4. Okuń Mirosława
5. Okuń Barbara
6. Sałasińska Bogumiła
7. Stosio Hanna
8. Jedlak Stanisława
9. Jedlak Anna
10. Niedziółka Aniela
11. Szczepanik Hanna
12. Błażejak Jadwiga
13. Łuckiewicz Danuta
14. Bekacz Teresa
15. Kluska Maryla
16. Walecka Celina
17. Wątroba Janina
18. Sękowska Henryka
19. Luśnia Bogumiła
20. Śnieżek Benedykta

41. KRK w Wólce Różańskiej

1. Kłos Elżbieta – zelator
2. Kuć Henryka
3. Brzozowska Alina
4. Stosio Bogumiła
5. Śledź Maria
6. Słomka Monika
7. Szerszeń Halina
8. Kaczor Regina
9. Lasota Adela
10. Kuć Teresa
11. Lasota Janina
12. Stosio Alina
13. Piszczek Emilia
14. Miernicka Irena
15. Kłos Małgorzata

42. KRK w Zabielu

1. Kania Irena – zelator
2. Barej Bogumiła
3. Kania Hanna
4. Luty Wiesława
5. Luty Jadwiga
6. Luty Halina
7. Luty Marianna
8. Markowicz Jadwiga
9. Rosa Wiesława
10. Rosa Krystyna
11. Rosa Bogumiła
12. Soczewka Teresa
13. Soczewka Wanda
14. Szczepanik Bogumiła
15. Okuń Genowefa
16. Wilk Bogumiła
17. Zadrożna Iwona
18. Bąk Władysława
19. Chomacka
20. Markowicz Honorata

43. KRK ze Zgórznicy I

1. Kaczor Zofia – zelator
2. Lasota Alfreda
3. Lasota Janina
4. Filipczak Urszula
5. Kaczor Bogumiła
6. Stosio Krystyna
7. Luty Romualda
8. Rosa Bogumiła
9. Piskorz Cecylia
10. Flis Henryka
11. Flis Bogumiła
12. Kublik Krystyna
13. Okuń Stanisława
14. Soćko Ligia
15. Zadrożna Henryka

44. KRK w Zgórznicy II

1. Krawczyk Bogumiła – zelator
2. Rombel Bogumiła
3. Gierat Czesława
4. Rosa Alina
5. Rosa Zofia
6. Kaczor Zofia
7. Sałasińska Irena
8. Sałasińska Stanisława
9. Kaczor Bogumiła
10. Bieniek Barbara
11. Miszta Regina
12. Soćko Zofia
13. Trendak Barbara
14. Staniszewska Jadwiga
15. Okuń Monika

45. KRK w Zgórznicy III

1. Soćko Hanna – zelator
2. Soćko Irena
3. Lasota Apolonia
4. Lasota Julia
5. Lasota Bolesława
6. Noga Gabriela
7. Misior Teresa
8. Luty Genowefa
9. Stosio Bogumiła
10. Stosio Genowefa
11. Kiełczykowska Janina

46. Koło Różańcowe Mężczyzn w Toczyskach

1. Luty Eugeniusz – zelator
2. Kruk Franciszek
3. Misior Walerian
4. Kruk Julian
5. Mularczyk Wiesław
6. Urbanek Zygmunt
7. Celej Witold
8. Rosa Adam
9. Rosa Zbigniew
10. Kaczor Ryszard
11. Luty Ignacy
12. Soćko Zygmunt
13. Soćko Eugeniusz
14. Drabarz Zygmunt
15. Rosa Jan

Parafialna Rada Kółek Różańcowych złożona jest zelatorów lub przedstawicieli danego Koła. Rada spotyka się w I niedzielę miesiąca przy parafii z ks. opiekunem po sumie.

Na czele Rady stoi zelator Parafialny wybrany 7 kwietnia 2013 r. a jest nim – p. Wiesława Górka.