Jak się przygotować?

Na kilka (kilkanaście) miesięcy przed zawarciem małżeństwa:

Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii: 17 lutego o godz. 10.00 w kościele i 24 lutego o g. 10.00 w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Zapisy nie są konieczne. Zapraszamy.

 • Mieć szczere pragnienie zawarcia małżeństwa, niczym nieprzymuszone;
 • Ustalić datę ślubu w kancelarii parafialnej i w tym czasie odbyć kurs przedmałżeński (w naszej lub innej parafii, ośrodku duszpasterskim), spotkania w poradni małżeńskiej. Prosimy nie zostawiać tego na ostatnie tygodnie przed zawarciem małżeństwa (!). Kurs małżeński co kilka m-cy jest prowadzony w naszej parafii. Terminy katechez poniżej. Zachęcamy również do odbycia kursu w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie. Szczegóły na stronie: http://www.siedlanow.pl.
  Zaświadczenia o odbytym kursie online ze strony http://www.nauki.pl nie będą respektowane.
 • Na pierwszą rozmowę z kapłanem należy umówić się na 3, 4 miesiące przed ślubem.
 • Potrzebne dokumenty:
 1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
 2. Świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu w akcie chrztu).
 3. Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka.
 4. Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
 5. Dowody osobiste.
 6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Diecezjalnej. Ponadto winni zgłosić się przed uroczystością do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji do zakrystii, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

Katechezy Przedmałżeńskie

Drodzy Narzeczeni! Katechezy przedmałżeńskie mają wam pomóc we właściwym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, abyście <<mieli życie i mieli je w obfitości>> (J 10,10). W przygotowaniu tym nie chodzi o „zaliczenie katechez”, lecz ukształtowanie w sobie chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa, nierozerwalnej wspólnoty mężczyzny i kobiety opartej na przymierzu dwojga ludzi z Chrystusem. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa to czas niezwykle istotny. Trzeba, aby był to czas intensywnej modlitwy, refleksji, pogłębienia Bożej wizji małżeństwa oraz odkrycia bądź ożywienia osobistej zażyłości z Bogiem. Chodzi więc nie tylko o to, by narzeczeni dostarczyli przed ślubem do kancelarii parafialnej wymagane dokumenty, lecz aby otworzyli się na Boga.

 

Przygotowanie do małżeństwa

1. Poradnia Rodzinna

Prowadzi – Małgorzata Gajowniczek
Telefon kontaktowy – 501421109

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Obowiązki narzeczonych:

 1. Udział w 8 konferencjach przedmałżeńskich (w naszej parafii termin konferencji będzie ogłoszony).
 2. Dwukrotne spotkania w poradni rodzinnej (III i IV niedziela po Mszy św. o godz. 10.20).
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
 4. Udział w skupieniu przedślubnym ( o miejscu i terminie informuje ks. Dyżurny).
 5. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej).
 6. Do ślubu konkordatowego (ze skutkami cywilnymi) narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa.
 7. Trzykrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
  1. – spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
   – ustalenie daty i godziny ślubu,
   – wyjaśnienie procedury związanej z przygotowaniem do zawarcia związku małżeńskiego
   – wydanie stosownych dokumentów (np. skierowanie na nauki przedmałżeńskie)
   – umówienie się na drugie spotkanie,
  2. – wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
   – dokończenie spisywania protokołu,
   – egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm) i rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich,
   – umówienie się na trzecie spotkanie ze świadkami w tym tygodniu, w którym narzeczeni zawierają związek małżeński,
  3. – narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich i innych zaświadczeń stwierdzających właściwe przygotowanie do ślubu,
   – spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków,
   – omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,
   – jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek,
   – narzeczeni proszą Panią Organistkę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa i Pana Kościelnego o przygotowanie kościoła.

Niektóre wskazania liturgiczno-muzyczne związane z celebracją sakramentu małżeństwa. Dekret Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy: 

 1. Pieśni zgromadzenia liturgicznego wybieramy spośród listy śpiewów zatwierdzonych do użytku liturgicznego. Przypominamy, że kryterium tego nie spełniają piosenki religijne.
 2. Dopuszcza się w liturgii używanie również innych instrumentów poza organami. Zabronione są instrumenty, które wprost przeznaczone są i kojarzą się z muzyką rozrywkową lub rozrywką ludową (np. gitara elektryczna, akordeon, perkusja, fortepian), jak również typowo piosenkarski sposób śpiewania.
 3. Należy pamiętać o właściwej kolejności uzgodnień muzycznych związanych z celebracją małżeństwa. Winno się zacząć od rozmowy z duszpasterzem i organistą, a dopiero później zawierać ewentualne umowy z różnymi solistami. Ustalenie repertuaru z organistą powinno się dokonać  na ok. 2 lub 3 tygodnie przed uroczystością.
 4. Ponadto, jedynie po uprzednim uzgodnieniu z duszpasterzem, można również podejmować wszelkie decyzje dotyczące wystroju kościoła podczas celebracji (kwiaty wyłącznie żywe, świece, emblematy itp.).
 5. Podstawowym kryterium wyboru utworów przeznaczonych do liturgii jest fakt,
  że powstały one do celów liturgicznych, wyrastając z liturgicznej i muzycznej tradycji Kościoła. Wszystkie zaproponowane poniżej utwory do wykonania w czasie liturgii małżeństwa spełniają to kryterium.
 6. Obrzęd liturgiczny zatwierdzony w Polsce nie przewiduje formy doprowadzenia narzeczonej do ołtarza np. przez ojca.

Repertuar pieśni i utworów muzycznych do wykonania podczas liturgii ślubnej
w Diecezji Siedleckiej

 1. Pieśni:

Umiłowałeś swój Kościół, Chryste

Głoś imię Pana

Kto się w opiekę (zwrotka 1,5,8,9)

Pod Twą obronę
Pan jest mocą swojego ludu

Być bliżej Ciebie chcę

Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Miłujcie się wzajemnie

Chwalcie Pana wszyscy

Ludu kapłański

Ojcze z niebios, Boże, Panie

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało
Wszystko Tobie oddać pragnę

Przykazanie nowe daję wam

Skosztujcie i zobaczcie

Jezu drogi, Tyś miłością

Panie, dobry jak chleb

Panie, pragnienia ludzkich serc

Panie mój, cóż Ci oddać mogę

Dzięki, o Panie, składamy dzięki
Jezusowi cześć i chwała za miłości cud

Czego chcesz od nas, Panie

Ubi caritas

Miłujmy się nawzajem, jak Jezus umiłował nas

W dobroci swej powiedział Pan

O Panie, tyś moim pasterzem

Bóg jest miłością

 1. Literatura organowa:
 2.  Zbiory i cykle utworów organowych do wykorzystania podczas liturgii jak również przed lub po niej:

Léon Boëllmann – Heures Mystiques tom I i II

Moritz Brosig – Preludia op. 12, op. 46, op. 47, op. 52, op. 60, op. 61

Antoni Chlondowski – 225 łatwych preludiów

Théodore Dubois – 7 utworów na organy

Théodore Dubois – 10 utworów na organy

Théodore Dubois – 12 utworów na organy

César Franck – L`Organiste

Krzysztof Grzeszczak – Preludia chorałowe na organy tomy I-IV (w zależności od okresu liturgicznego)

Aleksandre Guilmant – Pièces dans different styles pour orgue z. 1-6

Tomasz Kalisz – Improwizacje na organy na tematy pieśni kościelnych

Władysław Żeleński – 25 preludiów na organy op. 38

Max Reger – 30 kleine Choralvorspiele op. 135a

Louis J.A. Lefebure-Wely – L’organiste moderne

J.S.Bach –Triowe sonaty organowe

J.S.Bach –Chorały lipskie

J.S. Bach – Orgelbüchlein

 1. Boellmann – Suita Gotycka, op.25
 2. Mendelssohn Bartholdy – Sonaty organowe
 3. Utwory organowe – w całości lub w części do wykorzystania podczas liturgii jak również przed lub po niej:

Jacques-Nicolaus Lemmens – Fanfare

Craig Sellar Lang – Tuba tune in D

Nicolaus de Grigny – Veni Creator

Heinrich Scheidemann – Preludium G nr 13

Charles-Marie Widor – V symfonia organowa op. 42, toccata

J.S. Bach – preludia i fugi, np.:

Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga D-dur BWV 532

Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur BWV 541

Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga Es-dur BWV 552

Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga B-dur (małe) BWV 560

Johann Sebastian Bach – Preludium i fuga G-dur BWV 568

Johann Sebastian Bach – Preludium chorałowe Liebster Jesu BWV 731

Moritz Brosig – Preludium G-dur op. 3/2

Dietrich Buxtehude – Preludium in E BuxWV 141

Dietrich Buxtehude – Preludium in F Bux WV 144

Dietrich Buxtehude – Preludium in G BuxWV 147

Antoni Chlondowski – Preludium G-dur (marsz)

Louis Couperin – Pange lingua OL 36a

Jean François Dandrieu – Dialogue D-dur ze zbioru Premier livre de Pieces d`Orgue

Marcel Dupré – Lobt Gott, ihr Christen alle gleich op. 28

Marcel Dupré – Rejoice greatly, o my soul op. 59

Maurice Duruflé – Choral varié Veni creator op. 4

Aleksandre Guilmant – Nuptial Postlude op. 20

Max Reger – Lobe den Herren, den mächtigen König op. 67

Gordon Young – Trumpet tune

Feliks Rączkowski – Marsz ślubny