Termin Komunii wyznaczony jest na dzień 06.05.2023 r. 

Poświęcenie różańców dla dzieci z klas trzecich: 25 września (niedziela) na Mszy św. o godz. 10.30.

Spotkania przygotowujące dzieci zarówno z klas pierwszych, drugich jak i trzecich do przyjęcia I Komunii Świętej rozpoczęły się w naszej parafii na początku września 2022 roku. Cykl spotkań ma na celu uświadomienie dzieciom i rodzicom sensu i znaczenia Sakramentu Eucharystii oraz właściwego przeżywania Mszy Świętej.

Spotkania przygotowujące do I Komunii w naszej parafii prowadzi ks. Robert we współpracy z p. Katechetkami. Odbywają się one wg podanego harmonogramu. Terminy będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dokumenty potrzebne do I Komunii Świętej:

  • Dzieci które przyjmowały Sakrament Chrztu w innej parafii powinny dostarczyć metrykę Chrztu, która jest niezbędna do tego, aby przystąpić do Sakramentu Eucharystii.

 

Eucharystia – wprowadzenie teologiczne

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy bowiem, że w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha (KKK 1324). Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Reforma liturgii dokonana po Soborze Watykańskim II postawiła sobie za cel, aby uczestnicy liturgii byli świadomi, angażowali się w jej przebieg i owocnie, w pełni w niej uczestniczyli. A jak jest ze mną? Zaproszenie jest wciąż aktualne i domaga się osobistego zaangażowania, aby przeżyć spotkanie, aby dokonało się zjednoczenie z Chrystusem, który w celebracji liturgii staje się dostępny, a więc dokonuje się uobecnienie Jego zbawczego dzieła, tego co dokonał na Krzyżu i podczas Zmartwychwstania. Fizycznie nie było nas przy tych wydarzeniach. Właśnie liturgia czyni je dostępnymi dla nas, ludzi tu i teraz żyjących. Owoce tamtych wydarzeń stają się obecne konkretnie dla mnie. Oznacza to, że Chrystusowe umieranie i Zmartwychwstanie nie jest tylko wspominaną historią ale rzeczywistością obecną i dostępną dla uczestniczącego w liturgii.

Podczas Mszy św. jak uczy Kościół (zob. OWMR 27), Chrystus Pan jest rzeczywiście obecny w czterech takich wymiarach:

  • w zgromadzeniu zebranym w Jego imię aby sprawować Eucharystię, zgodnie z obietnicą: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20),
  • w osobie szafarza, celebransa Mszy świętej,
  • w swoim słowie, bo gdy czyta się Pismo św. sam Bóg mówi do nas,
  • a w sposób substancjalny i trwały pod postaciami eucharystycznymi.

Każdy z tych sposobów obecności Chrystusa jest ważny i świadomość tego niech pozwoli Go spotkać w człowieku, który jest obok mnie – w moim bracie w wierze, w osobie kapłana sprawującego Mszę św., w zasłuchaniu w Jego słowo konkretnie do mnie kierowane i wreszcie w Komunii św., kiedy przychodzi by karmić i umacniać mnie swoim ciałem.