Po pięciu latach posługi w naszej parafii ks. biskup zdecydował o przeniesieniu ks. Marka do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej. W niedzielę 30 czerwca mieliśmy okazję podziękować ks. Markowi za jego pracę w naszej parafii. Wyrażając wdzięczność za  minione lata wśród nas życzymy wszelkich potrzebnych darów, by w nowym miejscu mógł posługiwać owocnie i z oddaniem.

Na jego miejsce ks. biskup mianował ks. Mariusza Barana, dotychczasowego wikariusza  parafii św. Józefa w Siedlcach. Witamy go z radością i nadzieją, a modlitwą obejmujemy zarówno jego osobę  jak też poszczególne zadania, które będzie podejmował w naszej wspólnocie.