W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości”. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Wizytacja biskupia to czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji.

W minioną niedzielę taką wizytację przeżywała nasza wspólnota parafialna. Przed mszą św. o godz. 9.00 pasterza naszej diecezji, Ks. Bpa Kazimierza Gurdę przywitał Ks. Proboszcz Sławomir. Ukazał w krótkim rysie specyfikę parafii i poprosił Pasterza Diecezji o modlitwę w  intencji naszej parafii. Ksiądz Biskup przebywał w naszej wspólnocie przez cały dzień i w tym czasie głosił do nas homilie, spotykał się z parafianami, członkami grup i ruchów parafialnych, nauczycielami i katechetami. Nawiedził również cmentarz parafialny modląc się za zmarłych. W sposób szczególny w swoich przemówieniach podkreślał wielką rolę wiary w Jezusa Zmartwychwstałego w życiu każdego człowieka, potrzebę formacji sumień, zwłaszcza we wspólnotach parafialnych. Kładł nacisk na rolę rodziny oraz potrzebę modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tej doniosłej uroczystości.