Tradycyjnie 3 maja dziękowaliśmy Matce Najświętszej za jej opiekę nad naszym narodem i modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla Rzeczpospolitej. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej pięknej uroczystości

.