W piątek, 18 lutego wspólnota Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej naszej parafii spotkała się na swoim comiesięcznym dniu skupienia. Podczas Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Robert, rozważaliśmy słowa św. Jakuba z pierwszego czytania: „(…) Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie”. Te słowa uświadomiły nam, że jesteśmy przez Jezusa i Maryję wybrani na „małych apostołów”, którzy są posłani by nieść orędzie Ewangelii, by otwierać oczy i serca na tych, którzy potrzebują szeroko pojętego wsparcia, pomocy, zachęty. Jesteśmy przez Jezusa i Maryję zobowiązani by być siewcami dobrej nowiny o miłości Boga do człowieka. „Trzeba siać. Bo tylko to ziarno, które nie zostanie wysiane, które zostanie w ręce siewcy, nie wyda owoców”.

Po Eucharystii wysłuchaliśmy jeszcze konferencji formacyjnej, której słowa jeszcze mocniej uświadomiły nam jak wielką wartością są comiesięczne nawiedziny Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w naszych domach. A parafrazując słowa prezydenta Johna Kennedy`ego czyniliśmy refleksję co dla nas znaczą słowa: „Nie pytaj co Maryja może zrobić dla ciebie ale co ty możesz zrobić dla Maryi”.

Piątkowe spotkanie przyniosło radość także z tego względu, iż zawiązało się i zaczęło funkcjonowanie kolejnych 6 Kręgów. To wielka radość gdyż na obecną chwilę w naszej parafii istnieje już 21 Kręgów a zgłaszają się kolejne chętne osoby.