Złożenie oferty

Załącznik nr 5.2. Projekt techniczny

Załącznik nr 7 – Protokół z wizji lokalnej

Załącznik Nr 6 – przedmiar robót

Załącznik Nr 2 Projekt umowy

Załącznik  Nr 1 -formularz oferty.

Załącznik nr 5.1. Projekt architektoniczno-budowlany

Załącznik Nr 4 – Pozwolenie LWKZ Postępowanie zakupowe

Załącznik nr 3 – Pozwolenie na budowe