Tradycyjnie na początku sierpnia przez teren naszej parafii przechodzą pątnicy Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Tak było również i w tym roku. „Bóg zapłać” wszystkim zaangażowanym w przyjęcie pielgrzymów w naszej parafii. Wyrazy wdzięczności kierujemy do władz miasta i gminy na ręce P. Burmistrza Marcina Sentkiewicza i P. Wójta Marka Czuba. Dziękujemy Zakładowi Aktywności Zawodowej za przygotowanie ciepłego posiłku i herbaty, Przedsiębiorstwu „Natura Stoczek” za produkty żywnościowe, P. Smoleniom za chleb, bułki i pączki, P. Markowi Rosie za wędlinę, P. Tomaszowi Rosie ze Stoczka za kilkaset litrów wody mineralnej, P. Adamowi Jończykowi za udostępnienie chłodni i wszystkim, którzy na posiłek ofiarowali warzywa i inne produkty. Dziękujemy druhom z OSP, Klubowi Weteranów Szos i pracownikom Urzędu Miasta za przygotowanie posiłku 2 sierpnia wieczorem. Akcji Katolickiej, KGW z Turca i wszystkim innym osobom za przygotowanie i wydanie śniadania dla pielgrzymów 3 sierpnia. Wyrażamy naszą wdzięczność policji, a także zespołowi muzycznemu, służbie liturgicznej, P. Kościelnemu i P. Organistce. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze śniadania oraz trasy pielgrzymiej 3 sierpnia w którą ruszyło ponad 100 osób z naszej parafii.