Drodzy Bracia i Siostry!

 Jubileusz 550-lecia naszej parafii to okazja do dziękczynienia Bogu za naszych przodków, którzy przez prawie 6 stuleci pielęgnowali dar wiary, nawet w trudnych czasach. Uświadamia on nam odpowiedzialność za własne zbawienie i za przekazanie daru wiary następnemu pokoleniu. Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Misjach Ewangelizacyjnych. Mają one wielkie znaczenie dla naszego ducha, gdyż mają nas związać z Jezusem Chrystusem na dalsze życie.

Każdy dzień Misji to bogactwo Słowa Bożego i Bożej łaski, których nie wolno zmarnować, to umocnienie fundamentów naszej wiary na dalsze dni i lata. Nie znamy przyszłości, ale gdy chodzi o wiarę, na pewno nie będą to czasy łatwe, szczególnie dla młodego pokolenia. Jeżeli zatracimy wiarę w Boga, to życie straci sens. A może to już ostatnie Misje w Twoim życiu? Dlatego trzeba zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, by w nich uczestniczyć – ten czas trzeba zaplanować Przygotowujemy dla Was obfitą strawę duchową. Godziny Mszy Świętych i nabożeństw dostosowaliśmy do warunków życia i zajęć parafian.

Niech to będzie wielkie przeżycie dla każdego z nas i święto całej rodziny parafialnej oraz podniosłe ukoronowanie jubileuszu 550-lecia parafii. Modlimy się za osoby, którym dotąd trudno było znaleźć drogę do kościoła. Niech czują się szczególnie zaproszone! Jezus każdego kocha! A my w Jego Imieniu każdego z Was z osobna i wszystkich razem zapraszamy na Misje.

Misjonarze: Ks. Jarosław Oponowicz, Ks. Mateusz Czubak.

Program Misji Ewangelizacyjnych

25. IX.2022 Niedziela

Temat: Zbawienie – najważniejszy cel życia, poznać Boga

Msze Święte o godz. 730, 900, 1030, 1200, 1300 K, 1600  

Spotkanie z młodzieżą po Mszy św. o godz. 10.30.

Przekazanie misjonarzom kluczy do kościoła i stuły

Zadania: udekorować dom, modlić się za bliskich, którzy są daleko od Boga, modlitwa za misje i misjonarzy, zachęcenie bliskich, udanie się do nieobecnych.

Na Jutro: przynieść i wyrzucić do pojemnika przed kościołem rzeczy pogańskie negujące I przykazanie Boże, przynieść do kościoła świece chrzcielne.

26.IX.2022 Poniedziałek

Temat: Chrzest – odnowienie przyrzeczeń, odwrócenie się od zła

Msze Święte o godz. 7.00, 10.00, 16.00, 18.00

Zadania: Wyrzucamy amulety, plakaty obsceniczne, symbole, przedmioty okultystyczne, karty tarota, horoskopy, rzeczy od wróżek itp.

Odnowienie wyrzeczenia się zła i wyznania wiary. Znak krzyża uczyniony wodą święconą. Zawieszenie kropielnic w domu, przebłaganie za apostazję i opuszczanie katechezy. Zgłosić obłożnie chorych na wizytę w piątek.

Na Jutro: Pojednanie w sąsiedztwie, w rodzinie, przygotowanie do spowiedzi z całego życia.

27.IX.2022 Wtorek

Temat: Pokuta i nawrócenie (dzień bez Mszy Świętych)

Nabożeństwa pokutne i spowiedź o godz. 7.00, 10.00, 16.00, 18.00

Droga Krzyżowa ulicami Stoczka o godz. 19.00

Zadania: Pojednanie z osobami, z którymi nie było zgody, szczera spowiedź, post ścisły w intencji nawrócenia zatwardziałych grzeszników (o chlebie i wodzie). Kwestie abstynencji. Przemyśleć postanowienie po misjach

Na Jutro: Przynosimy do kościoła Pismo Święte.

28.IX.2022 Środa

Temat: Słowo Boże, Eucharystia, Kościół

Msze Święte o godz. 7.00, 10.00, 16.00, 18.00

Zadania: Adoracja Najświętszego Sakramentu (w godz.8.00 -10.00, 11.00-16.00, 17.00-18.00)

Przyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, w domu lektura Ewangelii przynajmniej przez 15 min. „Wręczenie” i błogosławieństwo egzemplarzy Pisma Świętego.

29.IX.2022 Czwartek

Temat: Odnowienie ślubów małżeńskich, kapłańskich, osób konsekrowanych

Msze Święte o godz. 7.00, 10.00, 16.00, 18.00

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich na każdej Mszy św.; kapłańskich i zakonnych – o 18.00. Po Mszach św. błogosławieństwo dzieci.

Zadania: uroczysty posiłek w domu – dziękujemy sobie nawzajem za wszelkie dobro; Zadbać o obrazy Serca Jezusa i Maryi w domach – pamiątkę z Misji, Modlitwa o powołania. Po Mszy o godz. 16.00 w salce spotkanie z osobami, które nie mogą przystępować do sakramentów świętych.

Dziś z kościoła pobieramy naklejki do wypisania postanowień misyjnych.

Na jutro: Na Procesję Różańcową przynosimy świece i lampiony.

 30.IX.2022 Piątek

Temat: Krzyż i cierpienie: Troska o chorych. Modlitwa za zmarłych

Msze Święte o godz. 7.00, 10.00-chorzy, 16.00-chorzy, 18.00 Msza Święta+ Procesja różańcowa na cmentarz o godz. 19.00, zabieramy świece i lampiony.

Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Chorych o godz. 10.00 i 16.00

Odwiedziny chorych w domach od godz. 11.00

Zadania: Przywieźć chorych do kościoła. Postawa ekspiacji i podjęcia obietnic Najświętszego Serca Pana Jezusa.

1.X.2022 Sobota

Temat: Święte Znaki: Krzyż Pratuliński i Matka Boża Kodeńska, nasza Matka i Królowa

11.30 Przywitanie Znaków i Msze Święte o godz. 12.00 i 18.00

(Czuwanie do 21.00) Mszy Świętej o godz. 12.00 przewodniczy Ks. Biskup Kazimierza Gurda. Po Mszy możliwość nabycia i nałożenie Szkaplerzy NMP.

Zawierzenie rodzin Maryi, poświęcenie. Parafii MB Królowej Polski. Poświęcenie obrazów z naklejonymi z tyłu postanowieniami misyjnymi.

Na Jutro: Przynosimy do poświęcenia krzyżyki, medaliki

2.X.2022 Niedziela

Temat: Wezwani do świętości i świadectwa.

Msze Święte o godz. 730, 900, 1030, 1200, 1600 

Uroczyste Te Deum, odpust zupełny, błogosławieństwo misyjne, Komunia Święta rodzinami. Poświęcenie wszystkich dewocjonaliów.

Pożegnanie Świętych znaków po Mszy Świętej o godz. 12.00.