Swój piękny i doniosły jubileusz kapłaństwa przeżywa dziś Ks. Prałat Józef Huszaluk. 62 rocznica święceń jest okazją do dziękczynienia Panu Bogu za dar posługi Ks. Prałata w naszej stoczkowskiej parafii. Z tej racji składamy Czcigodnemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia wszelkich potrzebnych łask, Bożego błogosławieństwa, zdrowia i opieki Maryi, Matki Kaplanów. Ad multos annos!