W sobotę, 6 maja, dzieci z naszej parafii, po kilkunastomiesięcznym przygotowaniu, po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa w Komunii św. do swoich serc. Cieszymy się tym szczególnym faktem i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta uroczystość tak pięknie mogła się odbyć, zarówno w wymiarze duchowym jak i zewnętrznym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Dziękujemy za ich udostępnienie firmie https://studio4k.pl/