W naszej parafii od 3 sierpnia odbywają się apele pielgrzymkowe. Przeżywając w różnej formie pielgrzymowanie duchowe modlimy się za pielgrzymów, którzy zwłaszcza z naszej parafii udali się na Jasną Górę ale również sami czynimy refleksję nad naszą ziemską pielgrzymką.