Służba liturgiczna w naszej parafii

W naszej parafii do Liturgicznej Służby Ołtarza należy 60 chłopców w tym 12 lektorów i 4 ceremoniarzy.

Spotkania ministrantów i lektorów odbywają się w niedzielę 15 min przede Mszą św. i po Mszy św. Spotkania ceremoniarzy w piątki po Mszy św. wieczorowej i wyznaczonym w razie potrzeby innym terminie.

Opiekunem LSO jest ks. Krzysztof Chaciński.

Wszystkich zainteresowanych służbą przy ołtarzu zapraszamy w każdą niedzielę 15 min. przede Mszą św. Swoją kandydaturę zgłaszamy do ks. Krzysztofa.

Modlitwa przed służeniem:

M. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,

do Boga, który rozwesela młodość moją.

Do świętej przystępuję służby.

Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu,

o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,

by oczy moje były zwrócone na ołtarz,

a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

K. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

M.  Który stworzył niebo i ziemię.

W. Błogosław nam Boże.

Modlitwa po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,

przez dzień dzisiejszy i całe me życie,

szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

AktualnościKancelariaDuszpasterzeWspólnotyHistoriaGaleriaCzytelniaArchiwum T.PLinkiKontakt