Aktualności Formacja Składy Kół Listy do Kół


Pielgrzymka do Loretto


Koła Żywego Różańca w naszej parafii

 

Młodzieżowe Kółko Różańcowe

Z  dniem 4 marca 2012 swą działalność rozpoczęło Młodzieżowe Kółko Różańcowe w Stoczku Łukowskim. Pierwsze spotkanie odbyło się po mszy świętej o godzinie 10.20 w salce parafialnej obok Kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Opiekun kółka, czyli ks. Krzysztof Chaciński, pobłogosławił różańce oraz kartki, na których umieszczone są tajemnice różańcowe. Na zebraniu poruszane były głównie sprawy organizacyjne. Zgłoszone zostały kandydatury na zelatora naszego kółka. Wybrano Pawła Flisa. Młodzieżowe kółko różańcowe składa się głównie z uczniów gimnazjum i liceum. Grupa liczy około 20 osób. Spotkania natomiast odbywać się będą w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po mszy o godzinie 10.20. Jest to pierwsze kółko różańcowe w naszej okolicy składające się tylko z osób młodych. Padło także wiele propozycji do obrania patrona naszej grupy. Padały takie propozycje jak: św. Sebastian czy św. Stanisław Kostka. Z wyborem jednak postanowiliśmy wstrzymać się do następnego spotkania, które odbędzie się w drugi dzień świąt Wielkanocnych, a mianowicie 9 kwietnia.

Sebastian Łukasik


          W naszej parafii Kół Żywego Różańca jest bardzo dużo. Właściwie każda wioska ma swoje Koło lub nawet kilka. Nikt nie jest w stanie określić początku ich istnienia. Długa historia parafii z pewnością związana jest i z historią Kół Różańcowych. Obecnie mamy 46 Żywych Róż Różańcowych.
        Na czele każdej Róży stoi zelator.

Każda Róża obiera sobie patrona.
        Członkowie Róż Różańcowych naśladują gorliwe cnoty Matki Bożej. Zamawiają Msze św., przystępują do sakramentów świętych. Jest to jakby uroczystość imieninowa w Żywym Różańcu.
        W pierwszą niedziele każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 odbywa się adoracja Najświętszego sakramentu i zmianka różańcowa. Planowane jest także spotkanie przedstawicieli Kół z ks. Opiekunem.
        W każdej wspólnocie Różańcowej powinna być Kronika Różańca, do której wpisane są poszczególne Koła i nazwiska członków. W Kronice umieszczamy ważne wydarzenia parafialne, święta, uroczystości.
        Obowiązkiem każdego członka w Żywym Różańcu jest:
1. Zapisanie imienia i nazwiska w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach podanych przez Opiekuna;
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach;
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Koła Różańcowego oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

        Wiara i modlitwa bez uczynków jest martwą wiarą, dlatego w dziesiątku różańca powinniśmy powierzać Bogu wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości, intencje osobiste, sprawy naszych bliźnich, a zwłaszcza tych, o których się najbardziej troszczymy. Mamy pamiętać o duszach w czyśćcu pokutujących, oczekujących naszej pomocy, wypraszać liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, włączać się we wszystkie wydarzenia życia naszej parafii.

        Należeć do Kół Różańcowych to tyle samo co być otwartym na potrzeby drugiego człowieka, czerpiąc siły z miłości do naszej Matki i odpowiadać na jej miłość przykładem własnego życia pełnego miłości i poświęcenia dla drugich. To znaczy także dziękować naszej Matce za wszystkie Jej łaski i wynagradzać Jej za wszelkie zło, zniewagi i grzechy.

        Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.


 

 

AktualnościKancelariaDuszpasterzeWspólnotyHistoriaGaleriaCzytelniaArchiwum T.PLinkiKontakt