Zdjęcia z zebrania POAK


"Spotkanie opłatkowe"

Okres Bożego Narodzenia to czas wspólnego świętowania nie tylko w gronie rodzinnym, ale także okazja do spotkań wspólnotowych. Wzorem lat ubiegłych w czwartą niedzielę Adwentu po Mszy Świętej o godz. 12 odbyło się spotkanie opłatkowe w parafii Stoczek Łukowski. Na zaproszenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i księdza proboszcza Stanisława Bieńko przybyli: ks. prałat Józef Huszaluk, ks. wikariusze: ks. Jacek Pietrucha i ks. Marek Buch, burmistrz miasta p. Marcin Sentkiewicz, przewodniczący rady miasta p. Krzysztof Szczepańczyk, zastępca przewodniczącego p. Janusz Rosa, wójt gminy p. Marek Czub, przewodniczący rady gminy p. Witold Dadacz, członkowie rady duszpasterskiej, chóru parafialnego, panie katechetki oraz członkowie i sympatycy AK. Po powitaniu, złożeniu życzeń i wspólnej modlitwie wszyscy zebrani dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia przy wigilijnym stole przygotowanym przez Akcję Katolicką przy wsparciu finansowym księdza proboszcza. Spotkanie upłynęło w rodzinnej atmosferze. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej dziękuje wszystkim za przybycie i życzy radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa Bożego na nadchodzący 2020 rok.


Prezes POAK - Elżbieta Figat


"Z wizytą u siostry Róży"

W sobotę 18 maja 2019 roku grupa parafian ze Stoczka Łukowskiego pod patronatem Akcji Katolickiej wyruszyła do Lublina, do grobu siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej z domu Rombel, tercjarki dominikańskiej, która przyszła na świat w Toczyskach w naszej parafii - kandydatki na ołtarze. Wśród nas byli: ks. Tomasz Sałasiński reprezentujący ks. proboszcza, Wójt Gminy Stoczek Łukowski pan Marek Czub, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pani Iwona Brodzik i Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pani Elżbieta Figat. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od nawiedzenia grobu siostry Róży, gdzie nasz opiekun duchowy ks. Tomasz po złożeniu kwiatów i zapaleniu znicza, poprowadził modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego, a każdy z uczestników przedstawił intencje, z którymi przyjechał. Nastepnie udaliśmy się na Stare Miasto do bazyliki oo. Dominikanów, gdzie przed bazyliką przywitał nas przeor o. Krzysztof Modras OP, który opowiedzial nam o zakonie Dominikanów i przedstawił bazylikę. Potem pani Eleonora Sarnowska z Trzeciego Zakonu św. Dominika przedstawiła postać siostry Róży, którą osobiście znała. O godz. 12 w bazylice uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii koncelebrowanej, sprawowanej przez ojca przeora i naszego ks. Tomasza - który modlił się o rychłą beatyfikację siostry Róży. Na wstępie przedstawicielka naszej grupy pani Krystyna Konieczna przedstawiła naszą grupę i podziękowała oo. Dominikanom za modlitwy i zaproszenie. Razem z nami we Mszy Św. uczestniczyły dzieci z Lublina, które obchodziły swoją rocznicę Komunii Św. Po wyjściu z bazyliki poproszono nas o zgodę na zrobienie zdjęcia i zamieszczenie go na fb Siostra Róża Wanda Niewęgłowska. Po obiedzie i zrobieniu pamiątkowej fotografii na tle Zamku Lubelskiego wróciliśmy do domu. Pielgrzymka odbyła się w przypadającą w tym roku 30. rocznicę śmierci siostry Róży. Dziękujemy oo. Dominikanom za modlitwy i zaproszenie, ks. Tomaszowi za opiekę duchową, firmie Trans - Bus z Wodyń za bezpieczny przewóz, a wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia i udział w pielgrzymce. Siosto Różo, nasza Siostro w niebie, módl się za Nami!

Sekretarz POAK -Bożena Szmigiel


Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Pratulina

Święta BożegoW sobotę 19 stycznia 2019 roku Akcja Katolicka Diecezji Siedleckiej po raz 22 pielgrzymowała do Pratulina. Pielgrzymka w tym roku była połączona z kolędowaniem. Naszą parafię reprezentowała pięcioosobowa delegacja. O godz. 10 w Sanktuarium Męczenników Podlaskich przybyłych członków AK przywitał kustosz ks. kan. Jacek Guz. Następnie odbyła się część formacyjna, którą poprowadził asystent diecezjalny AK - ks. kan. Wojciech Hackiewicz. Po katechezie członkowie AK zawierzali Bogu w orędownictwie Męczenników Podlaskich przywiezione sprawy i intencje w modlitwie różańcowej. O godz. 12 pod przewodnictwem bp Piotra Sawczuka w koncelebrze z przybyłymi kapłanami, asystentami AK celebrowana była uroczysta Eucharystia. Po niej w Martyrium Pratulińskim odbyło się spotkanie opłatkowe, gdzie ks. biskup, obecni kapłani i członkowie AK łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia przy wigilijnym stole. Następne spotkanie Akcji Katolickiej to rekolekcje wielkopostne w Kodniu w dniach 8 - 10 marca 2019 r. Akcja Katolicka w Stoczku Łuk. informuje także o pielgrzymkach organizowanych w najbliższym czasie: 19 maja 2019 r. organizujemy pielgrzymkę do Lublina do grobu siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej z domu Rombel urodzonej w Toczyskach w 30. rocznicę jej śmierci. Wyjazd ze Stoczka o godz. 12, w Lublinie nawiedzenie grobu siostry Róży, złożenie kwiatów i krótka modlitwa, zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem, o godz. 16 Msza Św. w Bazylice oo. Dominikanów na Starym Mieście o rychłą beatyfikację s. Róży, około godz. 19 powrót do Stoczka. Koszt 35 zł. Natomiast w sobotę 8 czerwca 2019 r. tradycyjnie organizujemy jednodniową pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt 70 zł. Zapisy i szczegółowe informacje w sklepiku AK.

 Szczęść Boże! Prezes POAK - Elżbieta Figat.
 


Spotkanie opłatkowe 2018

Święta Bożego Narodzenia i czas poprzedzający go jest okresem szczególnym. To czas wyczekiwania, czas nadziei, pokory, czas miłości. W tych dniach kierujemy swe myśli ku swoim bliskim. Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia w naszej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie Akcji Katolickiej i ks. proboszcza przybyli: ks. proboszcz kanonik Stanisław Bieńko, ks. prałat Józef Huszaluk, ks. Tomasz Sałasiński, burmistrz pan Marcin Sentkiewicz z radnymi - panem Januszem Rosą i panem Dariuszem Wątrobą, wójt pan Marek Czub, pani prezes AK Celina Jastrzębska, przedstawiciele Rady Parafialnej, chór z panią Marią Ośko, panie katechetki oraz członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej. Spotkaliśmy się w tak licznym gronie w czasie szczególnym. W tym roku świętowaliśmy w naszej ojczyźnie setną rocznicę odzyskania niepodległości, w naszej diecezji dwustulecie jej istnienia. Nasza parafia dzięki staraniom naszego ks. proboszcza otrzymała relikwie św. Jana Pawła II i z tej okazji gościliśmy naszego ks. biskupa ordynariusza Kazimierza Gurdę. W naszej Akcji Katolickiej otrzymaliśmy do peregrynacji relikwie bł. Męczenników z Pratulina, nastąpiła też zmiana na stanowisku prezesa. Nasza gmina w tym roku świętowała dwudziestolecie istnienia, a w Stoczku Łukowskim mieszkańcy wybrali nowego burmistrza. Spotkanie rozpoczęło się od przemówień i życzeń. Następnie katechetka pani Zdzisława Maletka odczytała fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, a ks. proboszcz pobłogosławił nas i potrawy na wigilijnym stole. Przy śpiewie kolęd łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Spotkanie upłynęło w rodzinnej atmosferze. Dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję również tym, którzy pomogli w przygotowaniu tego spotkania, a ks. proboszczowi za dofinansowanie. Życzę przeżywania w radości Świąt Bożego Narodzenia oraz Błogosławieństwa Bożego na nadchodzący 2019 rok.


Bóg zapłać i Szczęść Boże! Prezes POAK - Elżbieta Figat


Święto patronalne Akcji Katolickie

Tradycyjnie w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, delegacja Akcji Katolickiej z naszej parafii wzięła udział w uroczystościach w katedrze siedleckiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp ordynariusz Kazimierz Gurda. Koncelebransami byli ks. asystenci AK i KSM. W homilii ks. biskup dziękował wszystkim, a zwłaszcza AK i KSM za działalność i posługę. Na zakończenie Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie został odnowiony Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa na Króla i Pana. Następnie członkowie obu stowarzyszeń przemaszerowali do Miejskiego Ośrodka Kultury na dalszą część uroczystości. W Sali Białej po odśpiewaniu hymnu i przemówieniach ks. biskup wręczył nowym członkom legitymacje i znaczki członkowskie oraz nominacje na prezesa i asystentów parafialnych. Na zakończenie wystąpił zespół ludowy "Niezapominajki" z parafii w Łukowie z koncertem pieśni patriotycznych, a od ks. biskupa otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo.Podczas tej uroczystości otrzymałam nominację od ks. biskupa na prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Stoczku Łukowskim. Po rezygnacji pani prezes Celiny Jastrzębskiej, w wyborach uzupełniających w tajnym głosowaniu przy braku kontrkandydatów i pozytywnej opinii ks. proboszcza naszego asystenta zostałam wybrana na nowego prezesa na 4-letnią kadencję. Dziękuję za wybór i nominację i duży kredyt zaufania. Jest to dla mnie duże wyzwanie i odpowiedzialność. Ufam, że z łaską Bożą i pomocą członków i sympatyków AK, pań katechetek, naszych duszpasterzy, szczególnie naszego ks. asystenta, mojego męża i wszystkich ludzi dobrej woli będę mogła kontynuować to, co robiła moja poprzedniczka pani Celina Jastrzębska. Mam nadzieję, że uda nam się do pracy na rzecz apostolstwa świeckich włączyć szerszą grupę ludzi, by zgodnie ze statutem służyć Bogu, ludziom i Kościołowi. Zapraszamy wszystkich, także młodych parafian, którzy chcą pogłębiać swoje życie religijne i coś dla Boga i ludzi robić. Proszę o modlitwę. Szczęść Boże!


Prezes POAK - Elżbieta Figat


XVIII Dzień Papieski

W niedzielę 14 października obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski pod hasłem "Promieniowanie Ojcostwa". Ważnym elementem święta jest publiczna zbiórka na fundusz stypendialny. W naszej parafii przez cały dzień prowadzona była zbiórka do puszek przez Szkolne Koła Caritas ze Starych Kobiałek i Starej Prawdy oraz Akcję Katolicką. Stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin wypłacane blisko dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ze Starych Kobiałek przygotowała również na tę uroczystość rozważania różańcowe. Zebrana kwota przekraczająca trzy tysiące złotych została przekazana na Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie "Bóg zapłać". Sekretarz POAK - Elżbieta Figat


Pożegnanie Pani Prezes Celiny Jastrzębskiej

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest
i nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.
Św. Jan Paweł II


Pani Prezes Celina Jastrzębska
POAK Stoczek Łukowski
Dzisiaj chcemy podziękować i przekazać wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności Pani Prezes Celinie Jastrzębskiej za dotychczasowy wkład pracy i zaangażowanie w prowadzeniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Stoczku Łukowskim, za prawdziwą i oddaną służbę Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Akcji Katolickiej. Wiemy, jak bardzo zależało Pani Prezes, by w naszej parafii działała prężna Akcja Katolicka, z którą związała Pani część swojego życia. Po 21 latach możemy powiedzieć, że wybór Pani Celiny Jastrzębskiej na prezesa to był dobry wybór. Akcja Katolicka stała się miejscem duchowej i społecznej formacji. Zostało podjętych szereg cennych inicjatyw: powstała biblioteka, sklepik, punk pomocy rodzinie, organizowane były korepetycje, loterie fantowe z przeznaczeniem na stypendia, pielgrzymki, spotkania opłatkowe dla stowarzyszeń działających w parafii z udziałem władz samorządowych. Akcja Katolicka bierze czynny udział w uroczystościach patriotycznych, rekolekcjach i dniach skupienia, współpracuje z władzami samorządowymi, szkołami, Szkolnymi Kołami Caritas, Tygodnikiem Parafialnym i Katolickim Radiem Podlasie. Pani Prezes miała pewną misję do spełnienia, która przyniosła tyle wspaniałych owoców. Dzisiaj serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w Akcji Katolickiej. Jednocześnie składamy najpiękniejsze życzenia: niech dobry Bóg obdarza potrzebnym zdrowiem i zdrojem swoich łask. Dzisiaj Pani Prezes dziękujemy, ale się nie żegnamy. Akcja Katolicka w Stoczku Łukowskim będzie dla Pani zawsze otwarta.
 


Jubileusz Kapłaństwa

 

 Czcigodni księża:
 ks. kanoniku Stanisławie – nasz proboszczu, ks. prałacie Józefie, księża wikariusze: Jacku i Tomaszu, ks. kanoniku Marku, ks. doktorze Jacku!
W tych szczególnych dniach Waszych jubileuszy święceń kapłańskich nasza wspólnota parafialna pragnie wyrazić Wam, drodzy kapłani, naszą wdzięczność, że odpowiedzieliście „tak” na Chrystusowe zaproszenie „Pójdź za mną”, by rozpocząć służbę w Winnicy Pańskiej. Dzisiaj wraz z Wami pragniemy podziękować Bogu za Wasze powołanie. Dziękujemy za 43 lata kapłaństwa naszego ks. proboszcza kanonika Stanisława, za 58 lat kapł. ks. prałata Józefa, 19 lat kapł. ks. Jacka i 13 lat kapł. ks. Tomasza, a także 17 lat kapł. ks. kanonika Marka i 14 lat kapł. ks. doktora Jacka Z okazji tak pięknych jubileuszy życzymy wiele radości z każdego dnia Waszej kapłańskiej służby oraz sił i zdrowia w sprawowaniu swoich trudnych obowiązków. Dziękujemy za waszą oddaną posługę na chwałę Bogu i pożytek ludziom. Niech Bóg obficie nagradza Wasze kapłańskie oddanie w służbie Kościoła, a Matka Boża, patronka naszej parafii, niech wraz ze swym Synem Chrystusem będą Waszym wsparciem w codziennej służbie Bogu i ludziom. Dziękując za waszą obecność wśród nas, otaczamy Was naszą modlitwą.
Szczęść Wam Boże!
Stoczek Łukowski, dn. 10 VI 2018 r.


Spotkanie opłatkowe AD 2016    


Tradycyjnie w czwartą niedzielę Adwentu na zaproszenie ks. Proboszcza i Akcji Katolickiej odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli nasi duszpasterze z ks. Proboszczem, pan Burmistrz Ireneusz Szczepanik, pan Wójt Marek Czub, Rada Duszpasterska, Chór Parafialny, panie katechetki oraz członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej. Na wstępie wszystkich zebranych powitała i życzenia złożyła pani Prezes AK Celina Jastrzębska. Następnie życzenia złożyli pan burmistrz, pan wójt, a ks. proboszcz po krótkiej modlitwie pobłogosławił przygotowane potrawy wigilijne i wszystkich zebranych. W nastrój świąteczny wprowadziły nas śpiewane przez chór kolędy. Przy wigilijnym stole wszyscy zebrani dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i śpiewali kolędy. Na zakończenie pan burmistrz zaprosił wszystkich na koncert i spotkanie opłatkowe do wyremontowanej sali wielofunkcyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury. Akcja Katolicka dziękuje wszystkim za przybycie, a ks. proboszczowi za dofinansowanie spotkania.

Sekretarz POAK – Elżbieta Figat


Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 2016     

  

W sobotę 18 czerwca odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę pod hasłem: „Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę”. Jak co roku wzięła w niej udział grupa z naszej parafii. Pięćdziesięciu członków i sympatyków Akcji Katolickiej pod przewodnictwem ks. Tomasza Sałasińskiego i pani prezes AK Celiny Jastrzębskiej wyruszyło autokarem do Częstochowy. Pielgrzymka odbyła się w wyjątkowym dla Kościoła i Polski czasie Roku Miłosierdzia i 1050 rocznicy Chrztu Polski. Wzorem lat ubiegłych tegoroczną pielgrzymkę rozpoczęliśmy w Katedrze Częstochowskiej, gdzie wysłuchaliśmy słowa powitania Abpa Wacława Depo, nowej Pani Prezes Krajowego Instytutu AK Urszuli Furtak i Krajowego Asystenta AK Bpa Marka Solarczyka. Wręczono również medale „Za dzieła apostolstwa”. Następnie odbył się przemarsz na Jasną Górę na czele z pocztami sztandarowymi i orkiestrą, podczas którego odmawialiśmy różaniec. W tym roku w poczcie sztandarowym naszej diecezji uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej z naszej parafii. Na Szczycie Jasnogórskim pielgrzymów powitali o. paulini. O godzinie 11.30 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią Bpa Marka Solarczyka. Mówił m.in.: - My dzisiaj stajemy jako ci, którym Pan Bóg zawierza swoje dzieło, stajemy odczytując naszą rolę jako tych, których posyła jako proroków, jako królów, ale również jako tych, którzy będą jednoczyli (...) to namiestnictwo zostało nam zawierzone w łasce sakramentu chrztu, bo przecież te trzy godności wpisane w Jezusa Chrystusa były przypomniane nad każdym z nas w dniu i momencie naszego chrztu. Stajemy, żeby odnowić, przyjrzeć się i rozważyć, co to ma dla nas oznaczać dzisiaj.” Po homilii odnowiliśmy przyrzeczenia Sakramentu Chrztu Świętego z zapalonymi świecami w ręku. Spotkanie zakończyło odczytanie przez Biskupa Asystenta Aktu Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej Jasnogórskiej. W uroczystości uczestniczyło ok. 5 tys. osób. Gościem specjalnym był prezes Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii. Akcja Katolicka jest dziś prężną organizacją katolików świeckich obecną w każdej polskiej diecezji. W ostatnich wyborach parlamentarnych 23 liderów Akcji zostało parlamentarzystami, co pokazuje stopień zaufania jakim cieszy się Akcja Katolicka w społecznościach lokalnych.


 

Sekretarz POAK – Elżbieta Figat

 


Dzień dziecka       

Na Festynie Rekreacyjno - Sportowym z okazji Dnia Dziecka w Starych Kobiałkach w dniu 5 czerwca 2016 r. Akcja Katolicka wraz z ks. proboszczem wręczyła 29 stypendiów socjalno - naukowych po 150 zł każde dla uczniów z terenu parafii i gminy Stoczek Łukowski (doszły szkoły w Jedlance, Szyszkach i Kamionce). Uczniów do otrzymania stypendiów typowały poszczególne szkoły na wniosek Akcji Katolickiej. Fundusze na stypendia pochodziły z loterii fantowej zorganizowanej w czasie ubiegłorocznych dożynek oraz sponsorów - Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie o./ Stoczek Łukowski oraz sponsora indywidualnego z Róży. Akcja Katolicka dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w loterii oraz sponsorom, którzy dofinansowali fundusz stypendialny. Szczęść Boże.


Sekretarz POAK - Elżbieta Figat


Diecezjalne święto Akcji Katolickiej Siedlce AD 2016       


W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata - święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży delegacja Akcji Katolickiej z naszej parafii wzięła udział w uroczystości w katedrze siedleckiej. Eucharystii o godz. 10 przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Gurda, a w koncelebrze byli księża asystenci obu stowarzyszeń. W czasie Mszy Świętej przyrzeczenie złożyło 10 nowych członków Akcji Katolickiej i 38 członków KSM. Na zakończenie Eucharystii przy wystawionym Najświętszym Sakramencie został odmówiony Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa na Króla i Pana. Następnie członkowie obu stowarzyszeń pod przewodnictwem Ks. Biskupa przemaszerowali do Centrum Kultury i Sztuki na dalszą część uroczystości. Ks. Biskup wręczył nowym członkom AK i KSM legitymacje i znaczki członkowskie. Powołano także trzy nowe oddziały KSM i jeden reaktywowano. W związku z przypadającym w tym roku dwudziestoleciem Akcji Katolickiej w diecezji sieleckiej byłym prezesom AK wręczono pamiątkowe obrazy z bł. Męczennikami z Pratulina. Tegoroczną statuetkę „Zwiastuna” otrzymała pani Ewa Strok nauczycielka Gimnazjum w Drelowie. Świętowanie zakończył koncert wokalno-instrumentalny Karoliny Kozłowskiej i Konrada Sikory, a Ks. Biskup udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Następne spotkanie (opłatkowe) odbędzie się w sobotę 7 stycznia 2017 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym k./Siedlec. Sekretarz

POAK – Elżbieta Figa
 


Dożynki Parafialne       

Tradycyjnie w czasie Dożynek Parafialnych Akcja Katolicka zorganizowała loterię fantową, z której dochód w kwocie 3093 zł zostanie przeznaczony na stypendia socjalno-naukowe dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, władzom administracyjnym, ks. proboszczowi i księżom naszej parafii za fanty i ofiary pieniężne oraz za pomoc w zorganizowaniu loterii i zakupienie losów. Bóg zapłać!

Sekretarz POAK - Elżbieta Figat

 


Dzień Papieski       

9 października już po raz szesnasty obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II - Bądźcie Świadkami Miłosierdzia". W tym dniu tradycyjnie w całej Polsce i poza jej granicami organizowana była zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W naszej parafii przez cały dzień prowadzona była zbiórka do puszek przez Szkolne Koło Caritas ze Starej Prawdy z opiekunką p. Lillą Drabińską, Szkolne Koło Caritas ze Starych Kobiałek z opiekunką p. Zdzisławą Maletka, Szkolne Koło Caritas ze Stoczka Łukowskiego (gimnazjum) z opiekunem ks. Jackiem i Akcję Katolicką. Zebrana kwota 3641 zł została przekazana na Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która prowadząc program stypendialny opiekuje się zdolną młodzieżą z ubogich rodzin. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie: Bóg zapłać

 

Sekretarz POAK - Elżbieta Figat


 

Plan pracy AK na  2016r        pdf


Spotkanie opłatkowe AD 2015 

Tradycyjnie w czwartą niedzielę Adwentu w naszej parafii odbyło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej, Rady Duszpasterskiej, pań katechetek i chóru parafialnego. Na wstępie wszystkich zebranych powitała prezes Akcji Katolickiej – pani Celina Jastrzębska. Złożyła życzenia świąteczne, wspominając obecną sytuację w naszej ojczyźnie i podziękowała wszystkim, a szczególnie panu Wójtowi, Burmistrzowi, Księżom i Zespołom Oświatowym za współpracę i wspieranie Akcji Katolickiej oraz za wzorową organizację uroczystości patriotyczno-religijnych, a księdzu Proboszczowi za dofinansowanie naszego spotkania opłatkowego. W nastrój świąteczny wprowadziły nas śpiewane przez chór kolędy. Fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezus odczytała przewodnicząca Rady Duszpasterskiej pani Małgorzata Woźniak. Następnie życzenia świąteczno-noworoczne złożyli: Burmistrz – pan Ireneusz Szczepanik, Wójt – pan Marek Czub i ks. Proboszcz Stanisław Bieńko, który przypomniał, że przyszły rok to Rok Miłosierdzia i 1050-lecie chrztu Polski. Życzył, aby wszyscy potrafili się na Boże Miłosierdzie otworzyć i nim żyć. Przy wigilijnym stole wszyscy dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i śpiewali kolędy.


Sekretarz POAK – Elżbieta Figat

 


Modlitwa różańcowa Akcji Katolickiej w kościele 


Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 

Ponad dwa tysiące członków i sympatyków Akcji Katolickiej uczestniczyło w sobotę 20 czerwca w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce stowarzyszenia na Jasnej Górze, która odbyła się pod hasłem: „ Ufni w opiekę Maryi”. Z naszej parafii o godz. 4.30 rano wyruszyło 47 członków i sympatyków AK pod przewodnictwem proboszcza- naszego asystenta ks. Stanisława Bieńko i pani prezes Celiny Jastrzębskiej. W Częstochowie przed katedrą wszystkich zebranych powitali: ks. abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, asystent krajowy AK – bp. Marek Solarczyk oraz prezes KIAK – pani Halina Szydełko. O godz. 10.30 wszyscy zebrani z różańcem w ręku i transparentami przeszli na Jasną Górę, gdzie zostali powitani przez przeora. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza Święta odprawiona na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka z udziałem przybyłych księży asystentów. Na zakończenie Eucharystii pani Halina Szydełko odczytała Akt Zawierzenia Matce Bożej Akcji Katolickiej. O godz. 14.30 na Wałach Jasnogórskich w strugach deszczu pielgrzymi z naszej parafii odprawili Drogę Krzyżową, którą poprowadził nasz ks. asystent. Po zakończeniu uroczystości pielgrzymi udali się autokarem do kościoła św. Barbary i zaopatrzyli się w wodę z cudownego źródełka. W drodze powrotnej wstąpili do Sanktuarium w Gidlach, gdzie zostali powitani przez kustosza i otrzymali cudowne winko z „kąpiółki”. Pielgrzymka Akcji Katolickiej była bezpośrednim przygotowaniem do II Krajowego Kongresu AK, który odbędzie się w dniach 17 – 20 września w Krakowie.


Sekretarz POAK – Elżbieta Figat


Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej w naszej parafii 

W niedzielę 6 lipca 2014 r. w naszej parafii odbył się Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy - Ordynariusza Siedleckiego. Mszę Św. koncelebrowali: ks. Wojciech Hackiewicz - diecezjalny asystent AK, ks. Stanisław Zajko- dziekan dekanatu żelechowskiego, ks. Ryszard Andruszczak - dziekan dekanatu garwolińskiego, ks. Marek Paluszkiewicz - dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Siedleckiej, ks. asystent AK z diecezji kieleckiej, ks. Józef Huszaluk i ks. Stanisław Małek- byli asystenci naszego oddziału. Obecne były poczty sztandarowe Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej i Kieleckiej oraz dwóch łukowskich parafii. Na uroczystość przybyli członkowie Akcji Katolickiej z całej naszej diecezji, delegacja DIAK z Kielc, przedstawiciele miejscowych władz: Burmistrz Miasta - p. Ireneusz Szczepanik z małżonką, Wójt Gminy - p. Marek Czub z małżonką, radni, dyrektorzy szkół i instytucji współpracujących z Akcją Katolicką oraz liczni parafianie. W homilii ks. biskup podkreślił, że członkowie AK mają być wpatrzeni w Chrystusa, swoim życiem i działaniem świadczyć o Królestwie Chrystusowym. Należy pracować w najbliższym otoczeniu, mimo że działalność nie jest tak widoczna i spektakularna. Oprawę liturgiczną Mszy Św. przygotowali członkowie AK, panie katechetki oraz chór. Po Eucharystii udaliśmy się do hali sportowej Zespołu Szkół w Stoczku Łuk., gdzie powitała nas pani dyrektor. Potem głos zabrała pani prezes naszego oddziału Celina Jastrzębska i wystąpił w montażu słowno-muzycznym Gminny Dziecięcy Zespół Ludowy "Ojra" z panią Iwoną Gastołek oraz Gminna Grupa Literacka z panią Barbarą Rosa. Młodym artystom towarzyszył zespół muzyczny w składzie: Przemysław Dawidek, Marek Gastołek, Krzysztof Błażejczyk, Agnieszka i Artur Piskorzowie. Występ zakończono pieśnią pt. "Nie lękajcie się", której słowa były hasłem naszego spotkania. Dzieci wręczyły biskupowi tomik swoich wierszy, zrobiły sobie z nim pamiątkowe zdjęcie i udały się na słodki poczęstunek. Następnie pani Hanna Stosio - prezes Towarzystwa Przyjaciół Stoczka wygłosiła referat pt. "Dzieje miasta i parafii Stoczek Łuk. na przestrzeni wieków". Na zakończenie pani prezes Celina Jastrzębska krótko przedstawiła nasz parafialny oddział oraz podziękowała ks. biskupowi i wszystkim zebranym. Następnie głos zabrali: prezes diecezjalny pan Tadeusz Federczyk i ks. biskup, a po nim nastąpiły podziękowania od wójta pana Marka Czuba i burmistrza pana Ireneusza Szczepanika, który podarował ks. biskupowi obraz przedstawiający bitwę pod Stoczkiem. Przedstawiciele AKDS w dowód wdzięczności wręczyli kwiaty księdzu biskupowi i kościelnemu asystentowi diecezjalnemu. Na zakończenie, po części oficjalnej udaliśmy się na agapę do stołówki szkolnej. Akcja Katolicka w Stoczku Łukowskim dziękuje Bogu i wszystkim życzliwym ludziom, którzy pomogli zorganizować nam diecezjalny zjazd w naszej parafii. Dziękujemy Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Kazimierzowi Gurdzie - Ordynariuszowi Siedleckiemu za Eucharystię i Słowo Boże skierowane do nas, księżom koncelebransom na czele z asystentem diecezjalnym ks. Wojciechem Hackiewiczem, delegacji kieleckiej AK z ks. asystentem, ks. proboszczowi Stanisławowi Bieńko za pomoc i dofinansowanie naszego zjazdu, księżom wikariuszom, panu Tadeuszowi Federczykowi - prezesowi diecezjalnemu i członkom zarządu, pani dyrektor Zespołu Szkół Małgorzacie Gołęgowskiej i pani dyrektor Zespołu Oświatowego Wiesławie Milczuk za udostępnienie obiektów, dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej pani Iwonie Brodzik i jej pracownikom, dzieciom z zespołu "Ojra" i Grupy Literackiej, ich opiekunom i rodzicom, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, pani Hannie Stosio za ciekawy referat, paniom ze stołówki szkolnej za smaczny posiłek oraz wszystkim członkom i sympatykom Akcji Katolickiej naszej diecezji. Wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni i składamy serdeczne Bóg zapłać!


Sekretarz POAK - Elżbieta Figat


Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę


Ponad dwa tysiące członków i sympatyków Akcji Katolickiej uczestniczyło w sobotę 20 czerwca w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce stowarzyszenia na Jasnej Górze, która odbyła się pod hasłem: „ Ufni w opiekę Maryi”. Z naszej parafii o godz. 4.30 rano wyruszyło 47 członków i sympatyków AK pod przewodnictwem proboszcza- naszego asystenta ks. Stanisława Bieńko i pani prezes Celiny Jastrzębskiej. W Częstochowie przed katedrą wszystkich zebranych powitali: ks. abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, asystent krajowy AK – bp. Marek Solarczyk oraz prezes KIAK – pani Halina Szydełko. O godz. 10.30 wszyscy zebrani z różańcem w ręku i transparentami przeszli na Jasną Górę, gdzie zostali powitani przez przeora. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza Święta odprawiona na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka z udziałem przybyłych księży asystentów. Na zakończenie Eucharystii pani Halina Szydełko odczytała Akt Zawierzenia Matce Bożej Akcji Katolickiej. O godz. 14.30 na Wałach Jasnogórskich w strugach deszczu pielgrzymi z naszej parafii odprawili Drogę Krzyżową, którą poprowadził nasz ks. asystent. Po zakończeniu uroczystości pielgrzymi udali się autokarem do kościoła św. Barbary i zaopatrzyli się w wodę z cudownego źródełka. W drodze powrotnej wstąpili do Sanktuarium w Gidlach, gdzie zostali powitani przez kustosza i otrzymali cudowne winko z „kąpiółki”. Pielgrzymka Akcji Katolickiej była bezpośrednim przygotowaniem do II Krajowego Kongresu AK, który odbędzie się w dniach 17 – 20 września w Krakowie.


Sekretarz POAK – Elżbieta Figat


Akcja Katolicka funduje stypendia  

W dniu 31 maja 2015 roku na festynie rekreacyjno-sportowym z okazji Dnia Dziecka w Starych Kobiałkach zostały wręczone 22 stypendia socjalno-naukowe po 150 zł dla uczniów naszej parafii ufundowane przez Akcję Katolicką.Wręczali je ks. Krzysztof Chaciński i prezes Akcji Katolickiej Celina Jastrzębska. Fundusze na stypendia pochodziły z loterii fantowej przeprowadzonej przez Akcję Katolicką w czasie dożynek parafialnych w 2014 roku. Stypendia otrzymali uczniowie typowani przez Dyrekcje i Rady Pedagogiczne szkół według następujących kryteriów: wzorowe zachowanie, dobre wyniki nauce, zaangażowanie w życie parafii oraz warunki socjalne ucznia. Akcja Katolicka dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w loterii i zachęca do licznego udziału w tegorocznej loterii, przez co możemy wszyscy pomóc jeszcze większej grupie uczniów.


Sekretarz POAK - Elżbieta Figat


Loteria fantowa 2015 


Tradycyjnie w czasie Dożynek Parafialnych Akcja Katolicka zorganizowała loterię fantową, z której dochód w kwocie 3163 zł 60 gr zostanie przeznaczony na stypendia socjalno-naukowe dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, władzom administracyjnym, ks. proboszczowi i księżom naszej parafii za fanty i ofiary pieniężne oraz za pomoc w zorganizowaniu loterii i zakupienie losów. Bóg zapłać!

Sekretarz POAK - Elżbieta Figat

Dzień Skupienia 

W sobotę 19 maja 2012 roku nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej obchodził swoje święto. Na uroczystość przybyły delegacje zaprzyjaźnionych POAK z Łukowa, Garwolina, Łaskarzewa i Siedlec. Zarząd diecezjalny reprezentował v-ce prezes pan Janusz Leśniak oraz skarbnik Marian Paudyna. Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią, której przewodniczył i homilię wygłosił asystent diecezjalny ks. dr Wojciech Hackiewicz. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej parafii. Następnie wysłuchaliśmy prelekcji ks. mgr Marka Golca o Matce Bożej Kodeńskiej- Królowej Podlasia. Kolejnym punktem była prezentacja przez młodzież z Kisielska pod przewodnictwem pani Barbary Rosa własnych wierszy nagrodzonych w konkursie. Na zakończenie pierwszej części odmówiliśmy południową modlitwę Regina Coeli, po której przeszliśmy do pomieszczeń Akcji Katolickiej na herbatę. Druga część uroczystości odbyła się w świetlicy ZO w Stoczku Łukowskim, gdzie pani mgr Hanna Stosio- przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Stoczka przedstawiła zebranym historię miasta, parafii i sławnych ludzi związanych ze Stoczkiem. Spotkanie zakończyło się obiadem przy wspólnym stole.

Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej pragnie podziękować ks. proboszczowi, naszemu asystentowi za dofinansowanie i wsparcie duchowe naszego oddziału, ks. Markowi   Golcowi  za   przybliżenie   historii   Matki   Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia, władzom administracyjnym Miasta i Gminy panu burmistrzowi Ireneuszowi Szczepanikowi i wójtowi Markowi Czubowi za obecność. Pani Hannie Stosio za przygotowanie ciekawej prelekcji o Stoczku, młodzieży z KSM i scholi za udział w liturgii, uczniom ZO z Kisielska za prezentację wierszy. Pani dyrektor szkoły Wiesławie Milczuk za udostępnienie sali, a paniom z kuchni za beziteresowne przygotowanie smacznego obiadu.

Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!

                                                    Sekretarz POAK  Elżbieta F.   


Złote gody w Akcji Katolickiej

Na ostatnim spotkaniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 15 stycznia obchodziliśmy złoty jubileusz małżeństwa państwa Ireny i Henryka Gaładyków z Kienkówki. Jubilaci przyjęli sakrament małżeństwa 26 grudnia 1961 roku w naszej stoczkowskiej świątyni. Wychowali dwoje dzieci: córkę i syna, który jest kapłanem w diecezji drohiczyńskiej. Jubilaci otrzymali kwiaty i życzenia od Akcji Katolickiej i ks. proboszcza. Na zakończenie wszyscy częstowali się pysznym bigosem i ciastem.

Państwu Irenie i Henrykowi Gaładykom życzymy dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata.

                                                   Sekretarz POAK - Elżbieta F.


 

 

AktualnościKancelariaDuszpasterzeWspólnotyHistoriaGaleriaCzytelniaArchiwum T.PLinkiKontakt